Bratislavský vs. Košický kraj: V okolí hlavného mesta sú vyššie platy a nižšia nezamestnanosť, ale domácnosti sú aj viac zaťažené pôžičkami.

Regionálne rozdiely na Slovensku sú badateľné takmer vo všetkých oblastiach života. Slováci si sú týchto rozdielov vedomí a často na ne i sami poukazujú. Východniari „závidia“ hlavnému mestu pracovné príležitosti a vyššie zárobky, Bratislavčania zas východu lacnejšie nehnuteľnosti či nižšie životné náklady. Celkovo je ale podľa výsledkov Eurobarometra so životom vo svojom meste spokojných približne 9 z 10 Bratislavčanov aj Košičanov. Podľa údajov Štatistického úradu SR [ŠÚ SR], Národnej banky Slovenska [NBS] či výsledkov spomínaného prieskumu Eurobarometer sme sa pozreli na život obyvateľov v Bratislavskom a Košickom kraji.

Bratislavský kraj vs. Košický kraj

Platy v Bratislavskom kraji sú zhruba o 40 % vyššie ako zárobky v košickom regióne. Zatiaľ čo priemerná hrubá mesačná mzda Bratislavčana vlani predstavovala 1 107 EUR, priemerný Košičan zarobil o 332 EUR menej. Jeho priemerný plat predstavoval 775 EUR.

V Bratislavskom kraji sa však nielen viac zarába, ale aj míňa. I tak však majú väčší priestor na tvorbu úspor domácnosti v hlavnom meste a okolí. Rozdiel medzi čistými mesačnými príjmami a výdavkami priemernej bratislavskej domácnosti v roku 2013 predstavoval 163 EUR. Potenciálna úspora domácnosti z košického regiónu bola cca o „dvacku“ nižšia.

Od úrovne našich zárobkov a výšky úspor sa odvíja aj naša schopnosť platiť nevyhnutné výdavky. Ťažkosti s platením svojich zvyčajných výdavkov má 7 z 10 domácností v Bratislavskom kraji. Ani tu sa však regionálne rozdiely nezaprú. V Košiciach a okolí je to totiž až 9 z 10 domácností. Významnú časť z rodinného rozpočtu takmer každej slovenskej domácnosti ukrajujú náklady na bývanie. Platenie výdavkov spojených s bývaním veľmi zaťažuje tretinu domácností bratislavského regiónu, ale až 44 % domácností v Košiciach a okolí. Pri pohľade na ťažkosti so splácaním pôžičiek sa však pomer síl medzi oboma regiónmi obracia v prospech východu. Spomedzi domácností, ktoré majú nejakú pôžičku či leasing, ich splácanie veľmi zaťažuje „len“ 46 % takýchto domácností v Košickom kraji, ale až takmer dve tretiny domácností v bratislavskom regióne. Súvisí to aj s vysokými cenami nehnuteľností v okolí hlavného mesta, ktoré si väčšina obyvateľov bez úveru dovoliť nemôže.

Miera nezamestnanosti v košickom regióne je zhruba 2,5 - násobne vyššia než v Bratislave a okolí. V okolí najväčšieho slovenského mesta sa totiž pohybuje len na úrovni 6 %, zatiaľ čo v „metropole východu“ a jej okolí dosiahla vlani úroveň 15,6 %. Preto nečudo, že zatiaľ čo nájsť si prácu je jednoduché až podľa polovice Bratislavčanov, v Košiciach tento názor zastáva len jeden človek z ôsmich.

A čo Bratislavčania jednoznačne východniarom závidia? Určite sú to ceny nehnuteľností. V Košickom kraji síce stál vlani meter štvorcový nehnuteľnosti v priemere 920 EUR a je tak naším druhým najdrahším regiónom, no v porovnaní s Bratislavou je to stále málo. Záujemcovia o dom či byt v okolí nášho hlavného mesta musia z vrecka vytiahnuť až o sedem stoviek viac a za m2 nehnuteľnosti zaplatiť v priemere až 1 648 EUR. Vzhľadom na vysoké ceny nehnuteľností v hlavnom meste si len jeden z ôsmich Bratislavčanov myslí, že nájsť si dobré bývanie za rozumnú cenu je jednoduché. V Košiciach tento názor zastáva až takmer štvrtina ľudí.