Čo očakávajú naše domácnosti v tomto roku?

Pätina domácností očakáva v tomto roku zlepšenie svojej finančnej situácie a zároveň 40 % si myslí, že budú schopní sporiť.

Očakávame, že slovenská ekonomika sa bude aj počas tohto roka vyvíjať priaznivo, nezamestnanosť bude naďalej klesať a mali by sme aj reálne viac zarábať. Zmena nastala v oblasti cenového vývoja, keďže Slovensko v tomto roku, v porovnaní s tým minulým, už prechádza obdobím s vyššou dynamikou rastu inflácie. Aký je ale pohľad našincov?

Pozreli sme sa na to, aké sú očakávania Slovákov ohľadom tohtoročného vývoja ekonomiky, nezamestnanosti a samozrejme cenového vývoja. Zaujalo nás aj to, ako našinci hodnotia svoju finančnú situáciu, tvorbu úspor a aké majú plány ohľadom kúpy finančne náročnejších tovarov či dokonca nového bývania. Vychádzali sme zo Spotrebiteľského barometra I., ktorý zverejnil Štatistický úrad SR [ŠÚ SR].  

Ocakavania Domacnosti Ohladom Ekonomickeho Vyvoja 2018

Na začiatku tohto roka najväčšia skupina našincov [až 40 %] očakávala, že ekonomická situácia v našej krajine zostane počas tohto roka rovnaká ako doteraz. Pesimistov je ale viac ako optimistov. Až 25 % Slovákov predpokladá zhoršenie ekonomiky, zatiaľ čo zlepšenie očakáva „len“ 18 % respondentov.

Čo sa ale trhu práce týka, tak tam sú Slováci väčší optimisti. Mieru nezamestnanosti na rovnakej úrovni ako doteraz očakáva až 38 % našincov a o niečo nižšie percento [35 %] dokonca odhaduje, že nezamestnanosť bude tento rok klesať. Naopak, nárast nezamestnanosti predpokladá iba 18 % Slovákov. Zaujímavý je aj pohľad na to, aký vývoj cien Slováci predpovedajú.

Pocitová inflácia je takmer vždy vyššia ako tá reálna, to znamená, že ľudia majú zväčša pocit, že ceny rastú rýchlejšie ako je tomu v skutočnosti. Dokonca aj v období deflácie počas roka 2016 zhruba polovica Slovákov mala pocit, že ceny tovarov a služieb sa zvyšujú.

Aktuálne až 69 % Slovákov očakáva, že ceny v obchodoch budú počas roka mieriť nahor. V rámci toho dokonca 24 % našich obyvateľov sa domnieva, že ceny budú rásť rýchlejšie ako doteraz. Iba 15 % si ale myslí, že ceny zostanú rovnaké ako doteraz, teda že stúpať nebudú.

Ocakavania Domacnosti Ohladom Financnej Situacie 2018

Zlepšenie svojej finančnej situácie v tomto roku očakáva 19 % našich domácností. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi podiel týchto optimisticky naladených domácností mierne vzrástol. Až tri pätiny našincov, teda drvivá väčšina, však predpokladá, že ich finančná situácia sa počas tohto roka meniť nebude. Slováci sú pomerne sporivý národ. Potvrdzuje to aj fakt, že 40 % našich domácností sa domnieva, že si budú tento rok schopné vytvárať úspory. Podiel sporivých domácností sa na takejto úrovni drží dlhodobo. To je pozitívom pre našu ekonomiku, pretože práve úspory používame na kúpu finančne náročnejších tovarov. Rekonštruovať svoje bývanie alebo uskutočniť spomínané väčšie nákupy [bielej a čiernej techniky, nábytku, kobercov a pod.] plánuje v tomto roku zhruba každá šiesta domácnosť. Kúpu auta počas roka zamýšľa 7 % domácností. Podiel domácností, ktorí si v tomto roku plánujú kúpiť alebo postaviť novú nehnuteľnosť, predstavuje 2 %. Na svedomí to majú zrejme aj priaznivé podmienky na úverovom trhu a nízke úrokové sadzby.

Pozitívnejšie sa v úvode roka vyvíjala situácia týkajúca sa finančných možností slovenských rodín. Pribudlo totiž tých, ktorí sporia a naopak, ubudlo tých, ktorí žijú takpovediac od výplaty k výplate. Podiel domácností, ktoré žijú na dlh alebo vyberajú svoje úspory, oproti predchádzajúcim mesiacom mierne klesol na úroveň 16 %. Kým v úvode minulého roka si dokázalo sporiť 47 % domácností, na začiatku tohto roka to bolo 49 %. To je určite pozitívna správa aj  pre celú ekonomiku. Nasporené prostriedky totiž môžu výhodne investovať, uložiť do bánk na termínované vklady, aby sa zhodnocovali alebo použiť na kúpu finančne náročnejších tovarov. Vo všeobecnosti sa odporúča, že každý z nás by si mal dokázať každý mesiac odložiť minimálne 10 % zo svojho príjmu. Stále vysoký je ale u nás podiel ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate – je to až 33 % domácností. Ich podiel sa ale oproti predchádzajúcim mesiacom znížil.