Nestretávame sa, necestujeme, pracujeme z domu. Vplyv karantény sa odzrkadlil na našom každodennom živote aj zovňajšku. Všetci sa túžime vrátiť späť do starých koľají.

Naša 365.bank vníma očkovanie ako jedinú účinnú cestu, ktorá môže vrátiť náš život do normálu. Aj keď možno predsa len trochu iného, než na aký sme boli zvyknutí.

Trišesťpäťka je banka, ktorá vždy mala a bude mať svoj názor. O to viac, ak ide o dôležité celospoločenské témy a spoločné verejné zdravie. Vnímajúc a plne rešpektujúc, že s týmto názorom sa nemusí stopercentne stotožniť každý, hovoriť o očkovaní považuje za súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti. Áno, a to aj napriek tomu, že primárne nejde o bankovú tému.

Na druhej strane však treba povedať, že aktuálna koronakríza neobchádza ani bankový sektor. Práve naopak. Dotýka sa zamestnancov aj bankových klientov. Mnohí ľudia na Slovensku prišli v dôsledku pandémie o svoje príjmy či podnikanie. Mnohým sa zhoršila finančná situácia. 365-ka  vidí v očkovaní cestu, ako sa môže spoločnosť dostať von z tohto začarovaného kruhu.

365.bank sa očkovaniu venuje v rámci svojho verejného priestoru, najmä v online, na sociálnych sieťach, ale aj v PR. Kampaň, ktorú odštartovala v polovici februára, má motivovať tých ľudí, ktorí sa môžu dať zaočkovať, aby spravili toto dnešné rozhodnutie. Pozrite si video ku kampani.

Hlavnou myšlienkou celej kampane je návrat do normálu. Z dnešného človeka sa totiž stal „človek lockdownový“. So zveličením preto zobrazuje aktuálnu situáciu, keď väčšinu času trávime doma, čo má na nás viaceré vplyvy vrátane spustnutého zovňajška. Hlavnú úlohu v spote hrá populárny spevák Tomáš Hafner. Cieľom je totiž nenáročnou a odľahčenou formou odovzdať dôležité posolstvo.

V súvislosti s očkovaním pritom netreba zabúdať ani na dôležitosť kritického myslenia, ktoré sa už stalo súčasťou DNA 365.bank. Prakticky od svojho vzniku sa pravidelne angažuje proti šíreniu dezinformácií, konšpirácií a hoaxov. S portálom O médiách.com banka spolupracuje už druhý rok a podporuje tak vznik kvalitného obsahu. Práve očkovanie či samotné ochorenie COVID-19 sa totiž stali živnou pôdou konšpiračných médií a pseudoodborníkov. Nezabúdajme na potrebu kritického myslenia, vyhodnocujme fakty, prijímajme informácie len z dôveryhodných zdrojov a od relevantných odborníkov.

A čo dodať na úplný záver? Azda len toľko, že riešenie súčasnej situácie už existuje. Je ním očkovanie.