Chcete sa zbaviť nevýhodného úveru vo vašej banke? Refinancujte ho LEPŠOU SPLÁTKOU a získajte atraktívnu mesačnú splátku. Ako na to? Čítajte ďalej a všetko sa dozviete!

Ako funguje refinancovanie úveru?

Refinancovanie úveru znamená načerpanie nového úveru, ktorý celý alebo aspoň jeho časť použijete na vyplatenie svojich pôvodných úverov. Motiváciou na refinancovanie je získanie nového úveru s lepšími podmienkami (najmä lepšej úrokovej sadzby) a takisto možnosť získať peniaze navyše. V Poštovej banke môžete refinancovať úver/y vďaka LEPŠEJ SPLÁTKE a požičať si tak až 40 000 €.

Ako vyzerá splácanie?

Proces čerpania refinančného úveru poskytujeme našim klientom v rámci Lepšej splátky aktuálne v dvoch podobách. V rámci prvej  vieme posielať peniaze určené na vyplatenie pôvodných úverov priamo do pôvodných finančných inštitúcií. V druhej podobe sú tieto prostriedky poslané na váš účet, pričom vyplatenie pôvodných úverov je vo vašej réžii.

Ak refinančný úver obsahuje aj bezúčelovú časť, tá je vždy poukázaná na klientov účet a klient s ňou môže nakladať podľa svojej vôle.

Samo splácanie refinančného úveru je realizované prostredníctvom pravidelných mesačných splátok. Tie môžete platiť pohodlne, priamo z účtu v Poštovej banke, prípadne iným spôsobom.

Kto má nárok na refinancovanie a do akej miery si viete znížiť splátky?

  • vek od 18 do 69 rokov,
  • trvalý pobyt v SR,
  • akceptovateľný trvalý zdroj príjmu.

 

Výška zníženia splátok závisí od konkrétnej situácie – zostatku pôvodných úverov, úrokových sadzieb, splatnosti a takisto aj od parametrov novoponúkaného úveru.

Na čo môžete peniaze použiť?

Ako už spomíname,  časť refinančného úveru je určená na vyplatenie pôvodných úverov. Tieto prostriedky môžu byť použité iba na tento účel.

Ak čerpáte peniaze aj navyše, môžete ich použiť na čokoľvek 😊