Na základe rokovaní vlády s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie bude predložený na schválenie návrh zákona, ktorý upraví podmienky odkladu splátok v súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou s koronavírusom.

 

Čo bude znamenať táto úprava pre našich klientov?

 

Fyzické osoby, či podnikatelia budú môcť po schválení zákona požiadať o bezodplatný odklad splátok v súvislosti s koronavírusom až o deväť mesiacov. Pri schválení žiadosti o odklad nebudú mať negatívny zápis v úverovom registri. Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie však bude, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

 

Dôležité je uvedomiť si, že splátky klientovi banka neodpúšťa, no ich splatnosť sa posúva v čase o také obdobie, o ktoré klient požiada v zmysle úpravy zákona (0-9 mesiacov).

 

Ako budú môcť naši klienti podať žiadosť o odklad splátok?

 

Žiadosť o odklad budete môcť podať elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky alebo osobne na pobočkách Poštovej banky.

 

Kedy bude úprava zákona platiť?

 

Návrh úpravy zákona, ktorý pripravila vláda, čaká na schválenie v parlamente. Hneď po schválení vás budeme informovať  o termíne účinnosti zákona na našom webe či sociálnych sieťach. Do schválenia spomínaného zákona platia pre našich klientov aktuálne podmienky odkladu splátok, o ktorých sa dočítate v nasledujúcom článku.