Počúvame vás a pomáhame s riešením vašich problémov aj počas mimoriadnej situácie. Keďže v posledných dňoch sa stretávame so zvýšeným záujmom o odklad splátok na spotrebiteľských, ale aj hypotekárnych úveroch (úver na bývanie), rozhodli sme vysvetliť vám celý proces podania žiadosti.

 

Kto môže požiadať o odklad splátok?

 

O odklad splátok na oboch typoch úverov môže požiadať ktorýkoľvek z dlžníkov, a to aj v prípade ak na úvere vystupujú viacerí dlžníci. Je však dôležité, aby ste si takéto dôležité rozhodnutie vopred prebrali a odsúhlasili so všetkými dlžníkmi.

 

Chcem požiadať o odklad splátok, aké mám možnosti?

 

Rozumieme, ak ste sa ocitli v ťažkej situácií a máte obmedzený, alebo dokonca nulový príjem financií. Robíme všetko preto, aby sme našli vhodné riešenie pre každého z vás. Vaše zdravie a bezpečnosť sú pre nás stále prvoradé, preto o odklad splátok na spotrebiteľskom či hypotekárnom úvere môžete v súčasnosti požiadať aj elektronicky, zaslaním e-mailu na odkladsplatok@pabk.sk,bez návštevy našej pobočky.

 

Ak sa rozhodnete poslať žiadosť elektronicky, je dôležité, aby ste v e-maile uviedli:

  1. svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo žiadateľa, telefonický kontakt),
  2. číslo úveru, na ktorom požadujete odklad
  3. v prílohe e-mailu poslali doklad preukazujúci vašu zhoršenú finančnú situáciu.

 

V tomto okamihu sme na rade my,  budeme vás telefonicky kontaktovať, aby sme si s vami potvrdili detaily žiadosti a následne individuálne spracujeme každú požiadavku. Ku každej žiadosti pristupujeme osobitne, snažíme sa ju vybaviť čo najrýchlejšie a vyjsť vám maximálne v ústrety.

Ak spĺňate všetky podmienky, v prípade spotrebiteľského úveru vám oznámenie pošleme formou listu a následne vám nastavíme odklad splátok. 

Pri hypotekárnom úvere je však nutné, aby ste po schválení odkladu podpísali dodatok k zmluve na našej pobočke. Je len na vás, ktorú pobočku si vyberiete. Nezabudnite, že ak je na úvere viacero dlžníkov, dodatok musia podpísať všetci. Po podpísaní dodatku vám odklad splátok radi nastavíme.

 

Na čo si dať pozor pri odklade splátok

 

Rozumieme, ak ste sa ocitli v ťažkej situácií a máte obmedzený, alebo dokonca žiaden príjem. Aby sme vám vedeli čo najlepšie pomôcť a nájsť pre vás to správne riešenie, je dôležité, aby ste sa nám ozvali čo najskôr, ako sa problém vyskytne a zbytočne ho neodkladali. Len zodpovedným správaním vieme spoločne vzniknutú situáciu zvládnuť lepšie a rýchlejšie.

 

Mali by ste vedieť, že v prípade odkladu splátok je bežné, že automaticky získavate záznam v úverovom registri. Záznam v tomto registri je vedený po dobu 5 rokov a pre vás znamená to, že počas tejto doby môže byť na vás nazerané ako na klienta s nedobrou bonitou – teda môžete v budúcnosti od bánk dostávať horšie podmienky pri zriadení bankových produktov či služieb. V súčasnosti robíme všetko preto, aby sme dokázali minimalizovať negatívny dopad na využívanie bankových služieb pre tých klientov, ktorým bude počas mimoriadneho stavu v súvislosti so šírením koronavírusu schválený odklad splátok, a získajú tak záznam v úverovom registri. Odklad z dôvodu poklesu alebo straty príjmu vplyvom mimoriadnej situácie bude mať špeciálne označenie, aby bolo možné aj v budúcnosti odlíšiť, že ide o odklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie.

 

Myslite však na zodpovedný prístup k financiám a vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy aj vy, ak totiž požiadate o odklad splátok, váš úver sa bude naďalej úročiť a tieto úroky budú zahrnuté do splátok po skončení odkladu.

 

Máte ďalšie otázky? Všetko o odklade splátok nájdete tu.

Na záver vás prosíme, aby ste aj v náročných dňoch zachovali chladnú hlavu a správali sa zodpovedne k svojmu okoliu, ale aj k financiám. Sme tu stále pre vás a veríme, že sa nám spoločne podarí nájsť vhodné riešenie pre každého, kto nás požiada o pomoc.