Chystáte sa posielať peniaze do zahraničia? Alebo naopak očakávate nejakú sumu zo zahraničia? Tak potom by ste sa mali bližšie zoznámiť s pojmom SEPA.

 

Skratka SEPA (Single Euro Payments Area) predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Znamená to, že spolu s vytvorením SEPA priestoru a SEPA platieb/úhrad sa zjednotili všetky podmienky a pravidlá platieb v rámci SEPA krajín (krajiny EHP + Švajčiarsko + Monako + San Maríno). Platby v eurách do všetkých krajín SEPA teda už prebiehajú rovnako, za rovnaké poplatky spoľahlivejšie a rýchlejšie.

Do zahraničia ako doma (ale iba v eurách)

So zavedením SEPA platieb sa výrazne zjednodušil spôsob zasielania platieb v eurách do SEPA krajín. Peniaze môžete poslať do zahraničia v rámci SEPA priestoru prostredníctvom internet bankingu, resp. obchodného miesta, pričom prevod peňazí trvá rovnako dlho, ako keby ste ich posielali na účet inej banky na Slovensku. To teda znamená, že ich príjemca dostane na nasledujúci pracovný deň. 

Ak by ste sa o SEPA platbách radi dozvedeli ešte niečo viac, Národná banka Slovenska vám ich bližšie predstaví v nasledujúcom krátkom videu.

Ako je to s platbami mimo EÚ?

Pre prevod peňazí v eurách alebo v inej mene do a zo zahraničia mimo SEPA úhrad máme v Poštovej banke zriadené aj tzv. cezhraničné platby. V prípade, že plánujete posielať zo svojho účtu v Poštovej banke peniaze na účet mimo SEPA priestoru, pokyn na takúto transakciu môžete predložiť u nás na pobočke v papierovej forme alebo aj jednoducho elektronicky prostredníctvom vášho internet bankingu.

A čo k tomu potrebujete?

Povinné sú údaje o platiteľovi, teda názov a číslo účtu, suma peňazí a mena, ktorú platiteľ požaduje zaslať príjemcovi. Ďalej údaje o príjemcovi, a to názov, číslo účtu (v rámci krajín EHP je povinné predložiť číslo účtu v tvare IBAN) a údaje o banke príjemcu vrátane tzv. BIC kódu. Pri cezhraničnej platbe však musíte rátať aj s vyššími poplatkami, ktoré nájdete v našom aktuálnom Sadzobníku poplatkov.