Sme zvyknutí žiť rýchlo a v neustálom napätí, preťažení a v zhone. Hneď ako otvoríme oči, nabieha nám zoznam povinností, úloh, aktivít, ktoré nevyhnutne musíme stihnúť, vybaviť alebo zabezpečiť. Komu zavolať, čo nakúpiť – okamžite sa spúšťa pocit, že sme v tiesni a zas sa niekam náhlime. 

Dnes čelíme novej situácii, kedy máme zrazu čas a dostatok priestoru pre svoje dlho odkladané hobby, no aj napriek tomu sa pasujeme s obavami. Potrebujeme si nastaviť nové hranice v činnostiach a vo vzťahoch, nové režimy a rutiny.

 

Môže sa v tomto období objavovať rôzne pocity nedostatku kontroly nad svojim životom, obavy a úzkosť. Všetky emócie sú legitímne a v poriadku, treba o nich vedieť, plne si ich uvedomovať ale netreba im prepadať. Prijmime tieto pocity ako normálne  a ako súčasť neobvyklej a pre všetkých novej situácie.

 

Pravdou je, že ak budeme uvažovať v strachu, obavách a panike, stanú sa ZVYKOM a koledujeme si o nábeh do dlhodobého stresu. Práve dlhodobý stres signalizuje napr. strata dobrej nálady, strata záujmov, motivácie, nespavosť, izolácia od sociálnych kontaktov, nevýkonnosť. Samozrejme sa môže prejavovať nižšou imunitou, zápalmi a infektami. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pridať ochorenia srdca, žalúdočne vredy a mnohé iné.  

 

Faktom je, že stres je stav ohrozenia organizmu, kedy telo reaguje, aby sa ochránilo. Reakcia má byť krátka a rýchla. Po odznení ohrozenia sa má organizmus vrátiť do rovnováhy a stavu pokoja. Žiaľ, ak žijeme v prevahe ohrozenia, naše telo je v napätí nonstop, preto dochádza k narušeniu našej fyzickej a duševnej pohody.

 

Zamýšľali ste sa už, ako veľmi je “našponovaný“ váš život? Ako sa udržujete v pohode? Sme strojcom svojho stresu alebo šťastia?

 

Známy stoik Epiktét hovoril: „Ľudia nie sú znepokojení vecami samotnými, ale svojimi predstavami o týchto veciach.“

 

Tento výrok absolútne vystihuje celú problematiku prežívaného stresu. Pretože aj napriek tomu, svet je plný udalostí a okolností, ktoré na nás priamo vplývajú a neprilepšujú nám v prežívaní stresu, základom úspechu je to, ako na situácie my reagujeme a ako sa s nimi vieme vysporiadať.

 

Uvedomenie si, že okolitý svet je silný faktor, ale svoje prežívanie mám v rukách len ja, je na jednu stranu oslobodzujúce, na stranu druhú nám dáva zodpovednosť za seba. Na biologickej úrovni nedokážeme ovplyvniť spustenie fyziologických procesov v strese (búšenie srdca, potenie, triaška) , vieme sa však naučiť vedome  pracovať s interpretáciou (to ako si vysvetľujeme dané okolnosti).

 

Príkladom môže byť situácia, kedy ste večer doma a započujete neznáme alebo čudné zvuky. Viete, že to nič nebude, ale na telesnej úrovni sa odohrávajú procesy, na emočnej úrovni sa odohrávajú procesy, začínate sa mierne báť alebo sa zneisťovať, čo to môže byť. V momente, ak si uvedomíte, že to bol tvoj sused nad tebou, dostávaš sa do pokoja a ešte sa aj pousmeješ.

 

Toto je presne kľuč k zvládaniu stresu. Byť vedomý. Základom je plné uvedomenie si našej interpretácie, toho ako na svet pozeráme a aké scenáre nám v stresových situáciách bežia hlavou. Môžeme používať svoje myslenie na ovplyvnenie toho ako sa cítime, pretože ak vedome viete, že možno váš prvotný pohľad na vec, môže byť skreslený vašou osobnosťou, vašimi zvykmi, očakávaniami, výchovou alebo strachmi, zrazu je to iný pohľad na svet.

 

Sledujte počas nasledujúcich dní:

 

  • S akými myšlienkami ráno vstávate?
  • Ak sa objaví akákoľvek záťažová situácia, ako si ju interpretujete a aká je vaša reakcia?

 

Dodatočné otázky na zamyslenie:

 

  • Pomohla vám tákáto reakcia cítiť sa v pohode, alebo ste boli ešte viac v strese?
  • Môžete urobiť niečo nabudúce inak?