Poriadok vo financiách si zvykneme robiť najmä na jeseň, čo potvrdzujú aj naše štatistiky. Výhodnosti preneseniu úverov určite nahráva aj výhodný úrok. Lepšia splátka, náš refinančný úver, je teraz s úrokom už od 4 % ročne. 

 

Kým spotrebné úvery na rekonštrukciu bytov či domov, nákup zariadenia a spotrebičov si berieme skôr v jarných mesiacoch, úvery si zlučujeme, prípadne navyšujeme práve na jeseň. Nie je ničím výnimočným, že popri spotrebnom úvere máme napríklad kreditnú kartu či povolené prečerpanie. Pri konsolidácii máme väčšinou záujem nielen o vyplatenie starších a menej výhodných úverov, ale aj o získanie peňazí navyše. Časť refinančného úveru, ktorá je určená na vyplatenie pôvodných úverov, môže byť použitá iba na tento účel. Ak čerpáme peniaze aj naviac, môžeme ich použiť na čokoľvek :)

 

Výhody refinancovania s našou Lepšou splátkou

 

Zlúčenie viacerých úverov a pôžičiek do jedného a výhodnejšieho prináša hneď niekoľko pozitív:

  • splácanie iba jedného úveru namiesto viacerých,
  • dokonalý prehľad o termíne splatnosti splátky a jej výške,
  • nižšie mesačné splátky, ktoré odľahčia rodinný rozpočet,
  • možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Zatiaľ čo niektorí z nás chcú svoje úvery splatiť čo najrýchlejšie, iní chcú mať zase nižšie mesačné splátky, a teda splácať svoje záväzky dlhšie.

O refinančný úver môže požiadať akákoľvek osoba, ktorá má minimálne jeden úver.  Napríklad prostredníctvom nášho formulára

 

Základné podmienky na získanie úveru:

  • vek od 18 do 69 rokov,
  • trvalý pobyt v SR,
  • akceptovateľný trvalý zdroj príjmu.

Pre ľudí, ktorí by si chceli zlepšiť finančnú situáciu napr. znížením splátok, prinášame výhodný úver.

Lepšiu splátku ponúkame na refinancovanie starších úverov s úrokom už od 4 % p.a.. Veríme, že môže pomôcť mnohým preklenúť aj prípadnú horšiu finančnú situáciu, ktorá ich mohla postihnúť v súvislosti s koronavírusom a opätovným sprísňovaním pandemických opatrení.