Vybudovať si domácnosť podľa našich predstáv je dlhodobý proces. Už takú máte? Alebo ste sa práve nasťahovali do nového bytu či rodinného domu? Zistite, prečo by ste nemali zanedbať poistenie bývania.

Je celkom jedno, či žijete v rodinnom dome, alebo v byte. Niektoré situácie človek neovplyvní. Či už ide o prírodné katastrofy, ako sú potopy, ktoré sú, bohužiaľ, aj dnes realitou na niektorých územiach Slovenska alebo o nehody v domácnosti, ako je napríklad prasknuté potrubie či pokazená práčka. No a v neposlednom rade je to aj možný vandalizmus či krádeže.

Zabezpečte vašu domácnosť proti všetkým neočakávaným situáciám. Ako? Riešením môže byť aj poistenie bývania od Poštovej banky.

Proti čomu všetkému sa poisťujete?

Základný balíček poistenia bývania nájdete v Poštovej banke pod názvom poistenie bývania PostDom. Toto poistenie vám pomôže pokryť náklady, ktoré vám vzniknú po:

  • víchrici, povodni, požiari, výbuchu plynu, blesku, údere blesku a po iných živelných či prírodných katastrofách,
  • škodách spôsobených unikajúcou vodou z vodovodných zariadení (práčka, prasknuté potrubie…),
  • krádeži vlámaním alebo po lúpežnom prepadnutí,
  • rozbití skla,
  • škode, ktorú spôsobíte iným osobám na území SR.

S poistením PostDom máte zároveň aj možnosť pripoistiť sa proti škodám vzniknutým po vandalizme či technickým škodám na elektronických zariadeniach, ktoré patria k nehnuteľnosti. Tiež sa môžete pripoistiť proti škodám spôsobeným elektrospotrebičmi v domácnosti kvôli skratu alebo ich prepätiu.

Aké sú hlavné výhody poistenia bývania?

 

To najdôležitejšie je pravdepodobne to, že ak sa naozaj vyskytnú neočakávané situácie, udalosti či prírodné katastrofy, vy si aj vďaka poisteniu udržíte vašu ekonomickú stabilitu. Nebudete si musieť požičiavať na opravu strechy, vymaľovanie bytu či výmenu potrubia.

Poistenie od Poštovej banky nemá znížené limity poistného plnenia ani pri požiari, údere blesku, povodniach, víchriciach, zosuvoch pôdy, krupobití či iných katastrofálnych udalostiach. Výhodou je bez pochýb aj to, že vďaka poisteniu nehnuteľnosti získate automatickú ochranu poistnej hodnoty nehnuteľnosti pred infláciou.

A v prípade katastrofických poistných udalostí pri poistení nehnuteľnosti získate zároveň aj príspevok na náhradné ubytovanie a skladovanie poistených vecí všetkých príslušníkov vašej domácnosti v prenajatých priestoroch

Poistiť si bývanie je jednoduché. Stačí, ak navštívite pobočku Poštovej banky a na poistenie bývania sa spýtate.