Povinné zmluvné poistenie je základom, ktorý nesmie chýbať žiadnemu vozidlu. Kryje totiž „vás i vašu peňaženku“ v prípade dopravných nehôd. A keďže od februára si viete uzavrieť naozaj výhodné poistenie už aj na našich pracoviskách banky na pošte, pripravili sme si krátky blog venovaný práve základným informáciám o povinnom zmluvnom poistení vozidiel.   

Čo je Povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP)?

PZP je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a slúži pre prípad, keď spôsobíte na cestách škodu iným osobám na zdraví alebo majetku. Už z názvu vyplýva, že poistenie je povinné zo zákona a uzatvorené ho musia mať osobné a ľahké úžitkové autá, motorky, trojkolky, štvorkolky či prípojné vozidlá. Jednoducho všetky vozidlá s evidenčným číslom jazdiace po pozemných komunikáciách.

Je dobré vedieť, že poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody aj vtedy, ak ich nespôsobil držiteľ alebo vlastník poisteného motorového vozidla, ale aj iná osoba, ktorá v čase nehody viedla poistené vozidlo.

Ak by ste sa pohrávali s myšlienkou, že povinné zmluvné poistenie jednoducho nepotrebujete, vystavujete sa riziku platenia pokuty, nehovoriac o tom, že pri dopravnej nehode, ktorú zaviníte,  by ste museli škody platiť z vlastného vrecka. Teda túto myšlienku treba naozaj hodiť za hlavu.

Zelená karta

Ak už máte PZP svojho vozidla alebo ho aktuálne riešite, stretnete sa tiež s dokladom „zelená karta“. Karty vydáva príslušná poisťovňa a slúžia na preukázanie platného PZP. Zelená karta je aj medzinárodný doklad o poistení pri ceste do zahraničia a vodič sa ním preukazuje v cudzine, že má zákonné poistenie vozidla. Je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Zelenú kartu by ste mali mať teda neustále pri sebe.

Uzatvorenie, zmena či ukončenie PZP

PZP môžete uzatvoriť v mnohých poisťovniach a ponuka je skutočne široká. Či už riešite úplne nové PZP alebo uvažujete nad zmenou poisťovne, nenechajte nič náhode a jednotlivé ponuky si porovnajte. Správnym výberom totiž môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. U nás v Poštovej banke vám radi pomôžeme s výhodným poistením vášho vozidla, kde budete platiť len za to, čo skutočne potrebujete, a navyše platiť môžete aj mesačneŠikovné poistenie vozidla od nášho partnera UNION poisťovne vám ponúka možnosť vyskladať si poistenie podľa vlastných potrieb. Vyberiete si jedno hlavné riziko a ľubovoľný počet doplnkových poistení, pričom si môžete poistiť i všetky možnosti naraz, je to iba na vás. Šikovné poistenie vozidla si vybavíte odteraz aj na našich pracoviskách banky na pošte.

Ak chcete zmeniť poisťovňu, v ktorej máte uzavreté terajšie povinné zmluvné poistenie,  nezabudnite jej doručiť výpoveď ešte v termíne. Je to minimálne šesť týždňov pred výročím zmluvy (koncom poistného obdobia). Preto si pozorne skontrolujte poistnú zmluvu a dátum, kedy sa vaše poistné obdobie začína. Výpoveď môžete podať aj 3 mesiace vopred, avšak najneskôr spomínaných 6 týždňov pred koncom.

Predaj či vyradenie vozidla z evidencie

Ak ste svoje auto predali, prepísali ho na nového majiteľa alebo vyradili z evidencie vozidiel, nezabudnite požiadať poisťovňu o ukončenie  poistnej zmluvy. Poistka vám zanikne k rozhodnému dňu, pričom poisťovňa vám vráti nespotrebovanú časť vášho uhradeného poistného.

V prípade škody je povinné zmluvné poistenie veľkou pomocou, ktorá vám ušetrí mnoho problémov a, samozrejme, aj peňazí. Venujte preto jeho výberu dostatok času.