Pred čím vás ochráni dobrá životná poistka?

Slováci sa zväčša v zahraničí alebo medzi cudzokrajnými kamarátmi radi hrdia našou prírodou a ľudovými zvykmi. Kto z nás tie ľudové zvyky však naozaj pozná? Spoznajme Slovensko spolu.

Dobrá životná poistka by vám mala zabezpečiť životný štandard aj pri nepredvídateľných životných udalostiach, ako sú napríklad strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, hospitalizácia, neschopnosť z rôznych príčin splácať hypotéku a podobne. Ak hľadáte dobrú životnú poistku, predstavujeme vám poistný variant Mozaika od Poštovej banky.

Kto všetko sa môže dať poistiť?

Postiť sa môže dať každý so vstupným vekom od 0 do 65 rokov. Nezáleží teda na tom, či ste dieťa, alebo dospelá osoba. Zároveň je možné s osobou staršou ako 15 rokov poistiť v jednej poistnej zmluve až 3 deti vo veku do 14 rokov.

Prečo sa vôbec dať poistiť?

Jasným dôvodom je to, že s dobrým životným poistením zabezpečujete seba a vašich najbližších v podobe krytia možných rizík. Základom poistného variantu Mozaika je Poistenie pre prípad úmrtia, pričom túto poistnú ochranu si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení. 

Vďaka tomuto základnému poisteniu bude v prípade úmrtia dočasne krytý spotrebný úver, hypotéka alebo iný úverový produkt. Medzi výhody tejto formy poistenia patrí aj to, že sami si môžete zvoliť konštantnú alebo lineárne klesajúcu poistnú sumu pre prípad úmrtia, ktorú vám zároveň garantujeme počas celého trvania poistenia.

Poistiť sa môžete na dobu od 5 rokov a, navyše, poistné plnenie vám štát nezdaní a nepodlieha ani dedičskému konaniu.

Porozmýšľajte aj nad pripoistením

Ako sme už spomínali, Poistenie pre prípad úmrtia je iba základom poistného variantu Mozaika. Poistnú ochranu si môžete rozšíriť. Vyberať si môžete z:

poistenia pre prípad úrazu – úmrtie následkom úrazu, trvalé následky úrazu, denné odškodné za dobu liečenie úrazu (s dobou liečenie aspoň 15 dní),

poistenia pre prípad choroby,

poistenia pre prípad trvalého výpadku príjmu – invalidita následkom úrazu, invalidita následkom choroby alebo úrazu, oslobodenie od platenia poistného za hlavné poistenie z dôvodu invalidity poisteného,

poistenia pre prípad dočasného výpadku príjmu – práceneschopnosť v dôsledku choroby alebo úrazu, hospitalizácia následkom úrazu, choroby, alebo tehotenstva,

poistenia pre prípad úrazu dieťaťa – trvalé následky úrazu, denné odškodné za dobu liečenia úrazu, hospitalizácia následkom úrazu a úmrtie následkom úrazu.

Dobrá životná poistka je komplexná, myslí na viacero vecí a zabezpečí vám a vašim blízkym oporu v tých najneočakávanejších životných situáciách. Vyberajte si vašu životnú poistku dôkladne.