Vyznávate teóriu work-life-balance?

 

Je skvelé, keď sú pracovný a súkromný život  rovnovážne zastúpené v každodennom živote. Prílišná koncentrácia iba na prácu môže byť na škodu, naučil ma to život. Práca, rovnako aj nepracovný život, sú súčasťou nášho života.

 

Ako oslavujete úspechy?

 

Pracovné úspechy oslavujem s kolektívom. Či už je to oslava ďalšieho ocenenia pre naše fondy alebo prekročenie magickej hranice majetku pod našou správou, vždy sa radi spoločne stretneme pri dobrom koláči a zhodnotíme, aké ďalšie výzvy nás čakajú. Osobné úspechy oslavujem, samozrejme, s mojou rodinou a priateľmi.

 

Čo by ste robili, keby ste nepracovali v Prvej penzijnej?

 

Pracovne by som sa asi venoval dlhodobému finančnému poradenstvu s dôrazom na udržateľnosť súkromných financií. V súkromnej oblasti by som cestoval a spoznával svet. Cestovanie mi rozšírilo obzory v mnohých smeroch. Rád by som behával v nepoznanej prírode alebo neznámom meste. Veľakrát mi to dá iný, nekomerčný pohľad na dané miesto.

 

Čo robíte, keď práve nepracujete?

 

Športujem, venujem sa rodine a našim dvom deťom. Keďže máme doma malé bábätko, tak sa z neho tešíme a snažíme sa tráviť dostatok času aj so starším synom. Chodievame na spoločné výlety alebo sa stretávame s našimi priateľmi.  

 

Kde si najčastejšie rozširujete obzory a čerpáte inšpiráciu?

 

Najväčším zdrojom sú zážitky a osobné skúsenosti, ktoré – keď mám čas – dopĺňam čítaním kníh. V poslednom čase ma zaujali tie od Harariho.

 

Aké trendy vnímate v oblasti investovania,  je vôbec možné riadiť sa trendmi?

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a ekonomické spomalenie je predpoklad, že populárny bude najmä predaj konzervatívnych riešení. My však vidíme potenciál aj v pravidelnom investovaní do fondov s väčšími výkyvmi, napr. akciových. Pri pravidelnom investovaní sa totiž nákupná cena akcií spriemeruje, a teda sa nevystavujeme riziku prudkých poklesov trhov.

Myslím si, že v súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch a dosahovanej výkonnosti fondov (v pomere k riziku), je to určite rozumné investičné riešenie.

 

Čo považujete za najväčšie výzvy v oblasti investovania?

 

Najväčšou výzvou je presvedčiť ľudí, že si majú dlhodobo a pravidelne odkladať peniaze na neočakávané výdavky. Niekedy mám pocit, že, paradoxne, ľudia, ktorí majú nižšie mzdy, majú vytvorenú rezervu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú schopní míňať peniaze zbytočne alebo nezdravo. Pritom by tých 20 – 30 eur radšej mohli zainvestovať. Je preto dobré, aby sme si vytvorili návyk, že si odkladáme.

 

Aké sú najčastejšie dôvody nesprávnej investície?

 

Poplašenosť, zmätok a predčasný výber peňazí z fondu. Ani v čase krízy netreba konať unáhlene. Receptom na správne investovanie sú najmä disciplína a dodržanie investičného horizontu.

 

A akí sme my, Slováci, keď príde na investovanie?

 

V prvom rade si treba povedať, že na Slovensku zatiaľ nemáme veľa starých a prastarých rodičov, ktorí zarobili veľký majetok zainvestovaním do akcií. Vo svete však takúto skúsenosť, ktorá nám historicky chýba, majú. Oproti západným krajinám máme oveľa menšie finančné rezervy, a preto sme ešte väčšmi odkázaní na pravidelné investovanie. Všeobecne však sú Slováci v investovaní pomerne konzervatívni. Viac ako 95 % nášho predaja stále smeruje do dlhopisových a realitných riešení.

 

Mali by sme očakávať krízu?

 

Skôr by som povedal, že už prišla. Ekonomické spomalenie sme začali indikovať už minulý rok. Na pokles trhov sme však boli pripravení, a preto z neho aj momentálne ťažíme, čo sa odráža aj na našich výkonnostiach.

 

Čo nastane v období krízy a kam odporúčate investovať v takejto situácií?

 

Aj v čase krízy môžeme svoje úspory chrániť dvomi spôsobmi – výberom konzervatívnych investícií alebo pravidelným investovaním do aktívne riadených fondov. Výhodou je, že ak teraz zainvestujete do vybraných podielových fondov Prvej penzijnej, získate 100 % zľavu zo vstupného poplatku. Túto jedinečnú príležitosť môžeme využiť iba do polovice apríla.

 

Bude mať koronavírus vplyv na trhy?

 

Situácia v súvislosti s koronavírusom sa každý deň mení. Začali sa zatvárať úrady, divadlá, rušiť rôzne podujatia, čo v konečnom dôsledku ovplyvní ekonomiku. Trhy síce padajú, no koronavírus nie je jediným spúšťačom.

 

Od akého veku si treba šetriť na dôchodok?

 

Určite čo najskôr. Možno by na to mali myslieť už rodičia a napr. založiť deťom investíciu na vzdelanie alebo ich budúcnosť. Sami by sme však mali šetriť hneď, ako začneme zarábať. Pretože 8. div sveta, ako zvyknem nazývať úrok z úroku, má zmysel len pri dlhom období a vyšších úrokoch. Ten v prípade založenia pravidelného investovania do akciových fondov v mladom veku určite začne prinášať ovocie.

Okrem pravidelného investovania by mladí klienti mali vstupovať do tzv. 2. piliera. Vstúpiť doň môžeme iba do veku 35 rokov, ideálne hneď v prvom zamestnaní.

 

Na čo ste vo svojom živote najviac hrdý?

 

Na svoju rodinu.