S cieľom reflektovať nástup digitálnych technológií založila skupina pred dvoma rokmi značku 365.bank a spustila pilotný projekt prvej „mobile first“ banky. Pod značkou 365.bank bude investovať do ďalšieho rozvoja digitálneho bankovníctva a technológií, a po novom aj do moderného pobočkového servisu. Klientom prinesie viaceré technologické inovácie a predstaví aj nový pohľad na bankovníctvo prostredníctvom siete 70 pobočiek. Značku 365 ponesie aj celá banková skupina. “Ďalší potenciál rozvoja vidíme v tzv. „omnichannel bankingu“, ktorého súčasťou budú všetky dnes dostupné, aj rozvíjajúce sa digitálne kanály, spolu so sieťou nových pobočiek 365.bank. Tie budú už budúci rok ponúkať úplne nový model obsluhy postavený na moderných technológiách, ktoré nie sú cieľom, ale prostriedkom pre čo najlepší klientský servis,” vysvetľuje Andrej Zaťko, generálny riaditeľ skupiny Poštovej banky.

 

Z pohľadu cieľových skupín klientov sa tak 365.bank  bude zameriavať na ľudí, ktorí vyžadujú moderné služby, digitálny kanál, ale aj osobný kontakt, priateľský prístup a neformálnu komunikáciu. Aj pobočkové bankovníctvo bude totiž založené na digitálnych prvkoch, novej a modernejšej forme obsluhy, ako aj na väčšom fokuse v oblasti customer experience, ktorý na vybraných kontaktných miestach obohatí aj o prácu s komunitami.

 

Poštová banka bude na druhej strane stavať na svojom tradičnom vnímaní banky na pošte a rozvíjať sa ako najdostupnejšia banka na Slovensku. “Dostupnosť bola odjakživa najväčšou devízou Poštovej banky. Vďaka našej strategickej spolupráci so Slovenskou poštou máme násobne väčšiu resp. najširšiu sieť kontaktných miest zo všetkých bánk. Spolu s jednoduchosťou a výhodnosťou našich produktov chceme osloviť cieľový segment klientov, ktorí uprednostňujú osobný prístup,“ vysvetľuje Andrej Zaťko, generálny riaditeľ skupiny Poštovej banky. Pod značkou Poštovej banky sa bude banková skupina venovať klientom, pre ktorých je prioritou najmä blízkosť a dostupnosť obchodného miesta. Tu bude primárny dôraz na kvalitu a rýchlosť obsluhy. Všetci klienti, ktorí navštevujú pobočkovú sieť môžu naďalej využívať svoje súčasné produkty a servisovať ich na pobočkách tak, ako boli zvyknutí. Pokiaľ budú chcieť prejsť do novej 365.bank, budú mať príležitosť, pričom každý klient získa  výhodnú ponuku.

 

Nové smerovanie bankovej skupiny bude z pozície jej generálneho riaditeľa aj naďalej zastrešovať Andrej Zaťko, ktorý do banky prišiel v r. 2015 s cieľom jej ozdravenia a nastavenia budúceho strategického smerovania. Jeho dôležitou súčasťou bude aj naďalej rozvoj digitálnej stratégie a technológií. Ten v rámci celej skupiny povedie Marek Šupa, ktorý sa zároveň stane riaditeľom dcérskej spoločnosti Amico Finance. Splátková spoločnosť sa bude pod jeho vedením zameriavať na digitalizáciu svojich služieb. Poštovú banku bude viesť súčasný riaditeľ divízie obchodu Poštovej banky Gabriel Balog.

 

Pod značku 365 prejdú aj dcérske spoločnosti. V prípade všetkých spoločností bude pritom postupne prebiehať strategická transformácia s fokusom na digitálny kanál, technológie a inovácie, ale aj na zákaznícku skúsenosť. Výnimkou je Poštová poisťovňa, ktorá by mala v najbližších mesiacoch zmeniť svojho majiteľa.

 

O tom, čo pripravujeme si môžete prečítať aj v rozhovore s naším generálnym riaditeľom Andrejom Zaťkom.