Ručenie pri pôžičke. Kedy sa nevyhnete nutnosti mať ručiteľa?

Myslíte si, že sa vyznáte v bankových pojmoch? V prípade, že plánujete žiadať o pôžičku, určite by ste sa mali zoznámiť s pojmom ručiteľ a s tým, kedy ho možno budete potrebovať.

Poďme na to pekne po poriadku. Ak plánujete žiadať o pôžičku a banka vám ju schváli, stávate sa dlžníkom. Banka, od ktorej ste si požičali, je vaším veriteľom. Veriteľom môže byť, samozrejme, aj nebanková spoločnosť, súkromná osoba a pod.

Kedy môže byť potrebný ručiteľ?

Zjednodušene povedané: ručiteľ je ten, kto sa zaviaže splácať pôžičku dlžníka v prípade, že by on toho nebol schopný alebo by tak nerobil. Ručiteľ je v podstate pre banku istou formou zabezpečenia. Banka si tak pokryje možné straty v prípade, že by jej klient (dlžník) nebol schopný splácať. Ručiteľa banky vyžadujú najčastejšie v prípade, že klient žiada o vyšší úver, alebo je možné, že by klientovi banka úver neschválila (napr. kvôli slabej bonite).

Mať ručiteľa pri pôžičke niekedy môže byť pre dlžníka výhodné. Aj vďaka nemu možno dostane úver, ktorý by inak sám ako jednotlivec nezískal, alebo mu banka ponúkne výhodnejšie podmienky (požičia mu väčšiu sumu, získa nižší úrok a pod).

Nájsť ručiteľa nemusí byť jednoduché

Banka totižto na ručiteľa kladie rovnaké podmienky ako na dlžníka. To znamená, že tak, ako si preveruje bonitu a schopnosť splácať u svojho klienta, takisto si tieto veci overuje aj u možného ručiteľa. Každá banka si stanovuje presné podmienky, podľa ktorých sa môže človek stať ručiteľom pri pôžičke.

Vyhlásenie ručiteľa musí byť v písomnej podobe a podpísané. Banka sa na ručiteľa obráti vtedy, ak dlžník dlhodobo nespláca úver a až potom, ako ho k tomu písomne vyzvala. Ručiteľ je teda následne povinný dlžníkove podlžnosti vyrovnať. Ak tak urobí, ručiteľ sa stáva pre dlžníka veriteľom. Dlžník je teda povinný svoje podlžnosti splatiť ručiteľovi.

Ručiteľ môže byť jeden, ale môže ich byť aj viac. To však neznamená, že sa dlžníkove podlžnosti voči banke rozdelia medzi jeho ručiteľov. Každý ručiteľ je povinný splatiť celý úver.

Ručiteľ vs. spoludlžník

Súčasná situácia je však taká, že banky postupne upúšťajú od inštitútu ručiteľa a nahrádzajú ho spoludžníctvom. O tom, aký je rozdiel medzi ručiteľom a spoludlžníkom, sa dočítate v našom ďalšom článku.

Nezabúdajte, že orientovať sa v bankovom slovníku a byť finančne gramotní je základom správneho hospodárenia s peniazmi. Nepodceňujte význam vzdelávania.