Dožinky alebo v zastaranom jazyku „obžinky“ sú slávnosť, ktorá sa v minulosti pravidelne usporadúvala po skončení žatvy. V minulosti by sa bež dožiniek nezaobišlo ani jedno väčšie hospodárstvo, dnes sa však zachovali len v niektorých mestách a obciach Slovenska ako súčasť rôznych folklórnych podujatí.

 

Najprv práca, potom zábava

 

Žatva sa na Slovensku vždy konala približne v čase od júna do septembra. Ide vlastne o čas, kedy sa žnú obilniny, ako sú pšenica, jačmeň, kukurica či žito. Úplne presný čas žatvy nie je možné stanoviť. Vždy sa koná približne v tomto období v čase relatívneho sucha. V roku 2017 sa napríklad žatva začala kvôli vysokým teplotám a dlhotrvajúcemu suchu pomerne skoro – na niektorých miestach už koncom júna.

Po ukončení žatvy následne vždy prišiel čas na oslavu – dožinkovú slávnosť.

 

Ako vyzerali dožinkové slávnosti v minulosti

 

Svoj pôvod majú dožinky ešte v predkresťanskom období, kedy sa prosperita a dobrá úroda pripisovala priaznivému vplyvu nadprirodzených síl. Aby bola úroda dobrá aj na ďalší rok, vykonávali sa rôzne rituály: posledné klasy obilia sa nechávali na poli alebo sa z tých najkrajších zožatých klasov uplietla kytica či dožinkový veniec.

Časom však už ľudia „nečarovali“, ale dožinky získali skôr oslavnú a ďakovnú funkciu. Tradícia pletenia dožinkového venca zostala. Ten sa najčastejšie odviezol na ozdobenom koči za spevu a hudby pred dom hospodára, ktorému sa slávnostne spolu s prianím odovzdal. Hospodár následne pozval všetkých pracovníkov žatvy na oslavu spojenú s hudbou a tancom a dožinkový veniec buď schoval, alebo zavesil pod strechu, kde mal zostať až do Vianoc alebo do nasledujúcej žatvy. Takýto priebeh mali dožinky ešte v polovici 20. storočia.

Po kolektivizácii súkromného poľnohospodárstva však nezanikli a zväčša boli usporadúvané roľníckymi družstvami na konci augusta či začiatkom septembra.

 

A zachovali sa až dodnes

 

Dožinkové slávnosti sa na mnohých miestach zachovali až dodnes. Zväčša zahŕňajú nielen ľudovú hudbu, tanec a občerstvenie, ale aj vitie dožinkového venca, jeho odovzdanie či podávanie slávnostného dožinkového chleba. Dožinkové slávnosti môžete ešte stále zažiť v letnom období napr. v Nitre, Piešťanoch, Martine, Turčianskych Tepliciach, niektorých častiach Bratislavy a v mnohých ďalších slovenských mestách a obciach.

Ak teda máte chuť na ľudový folklór a chcete zistiť, ako vyzerá tradičné poďakovanie za úrodu, stačí si len zistiť, či sa dožinkové slávnosti nekonajú aj vo vašom okolí. Spoznávajte Slovensko a jeho jedinečné ľudové tradície. Leto je ten najlepší čas.