Online platby nám uľahčujú platenie rôznych poplatkov, a to tak, že ich nemusíme chodiť platiť priamo do bánk. Stačí ich poslať cez počítač alebo mobilný telefón. Tieto online služby si však vyžadujú aj znalosti, na ktorých základe pošlete svoje peniaze správne. Nuž a niekedy máme problém s tým, že netušíme, aké údaje máme pri platbe vo formulári vyplniť. Poďme sa teda pozrieť na tie najdôležitejšie symboly, ktoré by sme mali poznať.

IBAN

IBAN je medzinárodná štandardizovaná forma čísla účtu, vďaka ktorej vieme jednoznačne identifikovať krajiny a bankovú inštitúciu prevodu príjemcu. Každá krajina má stanovenú národnú dĺžku a štruktúru určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslo a základné číslo účtu. Počet znakov na Slovensku je vždy 24.

Štruktúra je nasledujúca: SK08 6500 000000 0123456789

SK – kód krajiny

08 – kontrolné dvojčíslie

6500 – kód banky

000000 – predčíslo účtu

012356789 – číslo účtu

IBAN image

Kde nájdem IBAN?

Ak sa vo všetkých údajoch trocha strácate, nemusíte mať žiadne obavy. Vaše IBAN číslo účtu nemusíte poznať naspamäť. Svoj IBAN nájdete:

  • na výpise zo svojho účtu,

vypis image

  • v Mobilnej aplikácii – hneď po prihlásení na úvodnej stránke nájdete okrem údajov ako disponibilný zostatok, vývoj účtu i číslo účtu vo forme IBAN,

app image

  • v Internetbankingu – po prihlásení na úvodnej stránke.

app image

Okrem toho tu nájdete prehľadnú a jednoduchú IBAN kalkulačku.

SEPA

SEPA platba je bezhotovostná platba v eurách realizovaná v rámci krajín, ktoré patria do oblasti SEPA. Na účet príjemcu je táto platba pripísaná nasledujúci pracovný deň po odoslaní z vášho účtu.

Medzi SEPA platby patria aj naše domáce platby v eurách. Ide teda aj o bežný prevod, ktorým zaplatíte napr. faktúru za mobil. Patria sem jednorazové platby, ako aj pravidelné platby ako trvalé príkazy či inkasá.

BIC

BIC (Bank Identifier Code) je medzinárodný identifikačný kód banky (známy ako swiftový kód banky). BIC obsahuje 8 alebo 11 znakov zahŕňajúcich kód banky, kód krajiny, kód sídla, prípadne kód pobočky. BIC-kód Poštovej banky je POBNSKBA.

Variabilný symbol

Je určený na identifikáciu platby príjemcom. Môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo. Nie je povinné uvádzať ho, no slúži na identifikáciu domácich platieb. To znamená, že variabilný symbol by ste mali vyplniť, ak idete platiť napríklad faktúru a je na nej uvedené číslo variabilného symbolu. Firma, ktorej platíte za služby, vás vďaka nemu spoľahlivo identifikuje.

Špecifický symbol

Je určený na doplnenie identifikácie platby. Rovnako ako variabilný symbol môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo. Nie je povinný.

Konštantný symbol

Ide o štvormiestne číslo. Použitie konštantného symbolu nie je povinné, vyplňte ho, iba ak to od vás požadujú príjemcovia peňazí, napr. orgány štátnej a verejnej správy.

Nedávno sme sa venovali aj téme, čo robiť, ak ste sa pomýlili v platbe, a ako prebieha reklamácia. Viac k tejto téme sa dočítate v tomto blogu.

Tipy na záver

  • Pred odoslaním platby si vždy dôkladne skontrolujte IBAN, variabilný symbol a výšku sumy, ktorú platíte.
  • Na platbu si vyhraďte dlhší čas, neponáhľajte sa, aby ste nekonali pod vplyvom stresu.
  • Využívajte trvalé príkazy alebo šablóny, vďaka ktorým sa vyhnete prepisovaniu údajov.