Symboly v platobnom styku, ktoré by ste mali poznať

Online platby sa stali našou každodennou súčasťou. Občas si však nie sme istí, či správne zadávame  údaje potrebné na platbu. V článku si podrobne rozpíšeme symboly, ktoré sú pre online platbu dôležité.

Elektronicke Bankovnictvo

Online platby nám uľahčujú platenie rôznych poplatkov, a to tak, že ich nemusíme chodiť platiť priamo do bánk. Stačí ich poslať cez počítač alebo mobilný telefón. Tieto online služby si však vyžadujú aj znalosti, na základe ktorých pošlete svoje peniaze správne. Nuž a niekedy máme problém s tým, že netušíme, aké údaje máme pri platbe vo formulári vyplniť. Poďme sa teda pozrieť na tie najdôležitejšie symboly, ktoré by sme mali poznať.

IBAN

IBAN je anglická skratka International Bank Account Number. Je to vlastne medzinárodné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny aj banky klienta, a tým je možné rýchlejšie a bezproblémové zrealizovanie platby.

Uvádzanie čísla účtu vo formáte IBAN je povinný údaj v SEPA krajinách, t. j. v krajinách EHP a Švajčiarska, Monaka, San Marína, teda aj  v rámci SR.

V IBAN-e sa nachádzajú znaky v tomto poradí:

  1. kód krajiny (2 znaky),
  2. kontrolné číslice (2 znaky),
  3. kód banky (4 znaky),
  4. predčíslie (6 znakov),
  5. základné číslo účtu (10 znakov).

Príklad pre IBAN:

 IBAN

BIC

BIC (Bank Identifier Code) alebo aj swift kód je identifikačný kód banky príjemcu. Pre SEPA platby, t. j. pre platby zasielané do krajín EHP a Švajčiarska, Monaka, San Marína nie je povinnou náležitosťou, avšak do ostatných krajín je to povinný údaj na identifikovanie banky príjemcu.

BIC kód Poštovej banky je POBNSKBA.

  • POBN – kód banky
  • SK – kód štátu
  • BA – kód mesta
  • XXX – kód pobočky

Variabilný symbol

Je určený na identifikáciu platby príjemcom. Môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo. Nie je povinné uvádzať ho, no slúži na identifikáciu domácich platieb. To znamená, že variabilný symbol by ste mali vyplniť, ak idete platiť napríklad faktúru a je na nej uvedené číslo variabilného symbolu. Firma, ktorej platíte za služby, vás vďaka nemu spoľahlivo identifikuje.

Špecifický symbol

Je určený na doplnenie identifikácie platby. Rovnako ako variabilný symbol môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo. Nie je povinný.

Konštantný symbol

Ide o štvormiestne číslo. Použitie konštantného symbolu nie je povinné, vyplňte ho, iba ak to od vás požaduje príjemca peňazí, napr. orgány štátnej a verejnej správy.