Tri veci, do ktorých sa oplatí investovať

Možností, kam môžete investovať svoje peniaze, je viacero. Najmä investičný začiatočník sa možno v takej širokej ponuke dokáže stratiť. Preto si priblížime tri veci, do ktorých sa v dnešnej dobe oplatí investovať.

Mince

1. Podielové fondy

Pod pojmom podielové fondy si nepredstavujte iba jednu možnosť investovania. Rozlišujeme niekoľko druhov fondov, ktoré sa odlišujú typom aktív, do ktorých môže byť majetok fondu investovaný. Konkrétne ide o:

  • fondy peňažného trhu,
  • fondy krátkodobých investícií,
  • dlhopisové fondy,
  • akciové fondy,
  • zmiešané fondy,
  • štruktúrované fondy,
  • realitné fondy,
  • fondy alternatívnych investícií.

Jednotlivé možnosti investovania do podielových fondov sa líšia rizikovosťou, výnosnosťou a tiež časovým horizontom, na aký je ideálne investovať. Napríklad fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií sú z ponuky podielových fondov asi tou najlepšou voľbou pre investičných začiatočníkov. Výhodou týchto fondov je minimálne riziko. Nevýhodou môžu byť zase nižšie výnosy.

Dlhopisové fondy sú dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú investovať na dlhšie obdobie (2 – 3 roky). Tieto fondy predpokladajú o čosi lepšiu výnosnosť ako fondy peňažného trhu, ale prinášajú so sebou aj o niečo vyššie riziko. Akciové fondy sa zase hodia skôr pre skúsenejších investorov. Sú spomedzi štvorice podielových fondov asi tie najvýnosnejšie, ale ich hodnota môže kolísať. Preto by ich mal využívať investor, ktorého náhle zmeny už len tak neprekvapia. Zmiešané fondy predstavujú kombináciu predchádzajúcich fondov, teda investujú do rôznych druhov aktív na rôznych trhoch vo vymedzenom pomere.

Špeciálnou kategóriou sú fondy fondov, ktoré nakupujú podielové listy iných fondov. Odporúčaný investičný horizont je viac ako tri roky.

Je pravda, že investovanie do podielových fondov môže byť pre začiatočníkov do istej miery mätúce. Ak však oň máte záujem, môžete si dohodnúť stretnutie aj s nami v Poštovej banke a spolu sa môžeme o investovaní do podielových fondov porozprávať.

2. Nehnuteľnosti

Ľudia budú vždy potrebovať strechu nad hlavou. Investovanie do nehnuteľností je pomerne jednoduché a môže vám vytvoriť akýsi pasívny príjem. Funguje to v podstate tak, že kúpite byt na hypotéku (ideálne v dobrej lokalite v meste s veľkým počtom študentov) a prenajmete ho.

Každomesačný nájom môžete použiť nielen na splátku hypotéky, ale ešte vám aj niečo zostane. A tak pomaly zarábate. Navyše, časom sa do bytu môžete nasťahovať sami alebo ho využijete iným spôsobom. Napr. ako darček pre vaše  dieťa, ktoré sa chce osamostatniť. Ešte pred kúpou bytu však nezabudnite zvážiť všetky možné náklady, ako sú napríklad financie potrebné na rekonštrukciu, zariadenie, dane, odvody…

Ak nemáte odvahu riešiť všetky nástrahy sami, vhodným produktom sú práve realitné fondy, ktoré investujú na realitnom trhu za vás.

3. Termínované vklady

Termínované vklady síce asi nie sú investovaním v pravom slova zmysle, ale u ľudí sú stále obľúbené. Ide o jeden z najpopulárnejších bankových produktov na sporenie. Na termínovaný vklad si vložíte určitú sumu, ktorú nebudete v najbližšej dobe akútne potrebovať, a potom už len necháte, aby vám vďaka úrokom pomaly zarábala.

Pred vytvorením termínovaného vkladu by vás mali zaujímať hlavne úroky, ktoré banka poskytuje. Aj tu platí, že čím dlhšia viazanosť, tým väčší úrok. Správny investor je však trpezlivý. To, aký úrok získate k termínovanému vkladu v Poštovej banke, si môžete jednoducho vypočítať aj na našej online kalkulačke.