Platby online, cez Internet banking či Mobilnú aplikáciu sa pre nás stali akousi samozrejmosťou. Aj táto doba nás naučila, že vďaka technológiám zaplatíme rýchlejšie a najmä bezpečnejšie – bez toho, aby sme museli chodiť do pobočky. Jednoducho si poradíme sami. Nevyhnutnou súčasťou pri zadávaní platieb je číslo účtu vo formáte IBAN. A teraz ruku na srdce, koľkokrát si IBAN pred zaplatením skontrolujete? Pozreli sme sa na to, čo treba robiť, ak sa chybička do tohto 24-miestneho čísla „vloudí“ a omylom tak svojou platbou potešíte niekoho iného.

 

Pekne od začiatku. Čo je IBAN?

IBAN je medzinárodná štandardizovaná forma čísla účtu, vďaka ktorej vieme jednoznačne identifikovať krajiny a bankovú inštitúciu prevodu príjemcu. Každá krajina má stanovenú národnú dĺžku a štruktúru určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtuPočet znakov na Slovensku je vždy 24. Štruktúra je nasledujúca: SK08 6500 000000 0123456789

  • SK – kód krajiny
  • 08 – kontrolné dvojčíslie
  • 6500 – kód banky
  • 000000 – predčíslie účtu
  • 012356789 – číslo účtu

Ak sa vo všetkých údajoch trocha strácate, nemusíte mať žiadne obavy. Vaše IBAN číslo účtu nemusíte poznať naspamäť. Svoj IBAN nájdete napríklad na výpise z vášho účtu a IBAN kalkulačku nájdete aj na webe NBS.

 

Pomýlil/a som sa v platbe. Čo robiť?

 

Chyba vo variabilnom symbole

 

Z interných štatistík evidujeme týždenne približne 20 až 30 podnetov, keď klient urobil omylom chybnú transakciu. V 85 % prípadoch ide o chybné platby za služby (elektrina, plyn, telekomunikácie...),a to konkrétne o chyby v zadávaní variabilného symbolu. Ten slúži na identifikáciu platby a vďaka nemu príjemca vie identifikovať od koho a za čo mu platba prišla. V takomto prípade odporúčame klientovi kontaktovať príjemcu(dodávateľa služby), ktorý situáciu vyrieši bez toho, aby bol potrebný zásah banky.

 

Chyba v IBAN-e

 

Približne 10 % zo všetkých podnetov sa týka chybne zadaného čísla účtu. Takmer vo všetkých prípadoch býva reklamácia uznaná. V takýchto prípadoch existuje niekoľko možností, čo sa s chybne zadanou platbou môže stať. Urobiť chybu v IBAN-e sa na prvý pohľad môže zdať jednoduché, na pozadí však fungujú kontrolné mechanizmy, ktoré riziko chybného zadania znižujú. Takže v prípade, že pošlete peniaze na číslo účtu, ktoré nespĺňa na pozadí kontrolné mechanizmy IBAN-u,  banka vás na to upozorní a platbu vám zrealizovať nedovolí. V prípade, ak systém na pozadí vyhodnotí IBAN ako správny, v banke však zadané číslo účtu príjemcu neexistuje, platba sa zrealizuje, no banka vám následne do 2 pracovných dní pošle peniaze späť na účet. Oveľa komplikovanejšia situácia nastane, ak pošlete peniaze na existujúci účet. Čo robiť v takomto prípade?

 

  1. V prvom kroku si skontrolujte vo svojom Internet bankingu alebo v Mobilnej aplikácii, či bola platba zrealizovaná a v akom stave sa nachádza. Ak je v stave „Čakajúce“, znamená to, že vaša platba zrealizovaná ešte nebola – t. j. že z vášho účtu ešte nebola odpísaná a nebola odoslaná na účet príjemcu. V tomto prípade nič nemusí byť stratené. Platbu je možné odvolať najneskôr do konca bankového dňa – t. j do 18.30 hodiny pred dňom splatnosti platobného príkazu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu.  V zásade však platí, že platbu môžete odvolať, len ak ešte nebola odpísaná z účtu. Ak sa už nachádza v pohyboch na účte, znamená to, že bola spracovaná a vykonaná.
  2. V prípade, ak sa vaša platba nachádza v stave „Zrealizované“, a teda nie je možné ju odvolať, je potrebné zavolať na Infolinku alebo  navštíviť obchodné miesto banky. 

 

V prípade, že sa rozhodnete kontaktovať banku so žiadosťou o vrátenie platby, pripravte sa na to, že to nebude zadarmo. Spracovanie žiadosti je momentálne spoplatnené sumou 16 €. Poplatok si však skontrolujte v našom aktuálnom sadzobníku. Je však dôležité myslieť na to, či sa vám reklamácia platby vzhľadom na výšku chybne zadanej platby finančne oplatí.

 

Zlaté pravidlo: čím skôr, tým lepšie

Pri chybne zadaných platbách je tiež dôležité, aký typ prevodu uskutočňujete. Ak ste posielali platbu v rámci jednej banky s dátumom splatnosti ihneď, platba prejde na účet príjemcovi viac-menej hneď. Medzibankové prevody sa zvyčajne realizujú na ďalší pracovný deň. Ak však išlo o medzinárodnú transakciu (tiež záleží, či išlo o SEPA platbu alebo cezhraničnú platbu), času na opravu máte trochu viac. Pre Internet banking a Mobilnú aplikáciu platí, že platba musí byť zadaná s doprednou splatnosťou (t. j. dátumom neskorším, ako je aktuálny pracovný deň) a nachádzať sa v čakajúcich. Takéto prevody sa väčšinou vykonávajú hromadne – raz denne a vyžadujú si dlhší čas na uskutočnenie.

Zlaté pravidlo však hovorí – pri chybne zadaných transakciách je potrebné čím skôr kontaktovať banku, pretože sa tým zvyšuje pravdepodobnosť vrátenia platby.

Ako prebieha reklamácia?

V prvom rade je potrebné či už v pobočke alebo cez Infolinku kontaktovať banku so Žiadosťou o vrátenie platby. Po tom, ako túto žiadosť podáte, vaša banka ako sprostredkovateľ požiada banku príjemcu o vrátenie peňažných prostriedkov. Táto žiadosť má však tiež časové obmedzenie. Podať ju môžete do 13 mesiacov odo dňa odpísania platby z účtu. Ak banka získa súhlas príjemcu na vrátenie prostriedkov, pošle vám ich do 7 – 10 pracovných dní späť na účet. Ak ide o platbu mimo SR, môže to trvať dlhšie. Čo však, ak banka tento súhlas nezíska? V tomto prípade môžete požiadať banku o identifikačné údaje príjemcu a finančné prostriedky vymáhať súdnou cestou. Banka je v zmysle § 92 ods. 1 zákona o bankách povinná vám poskytnúť, a to aj bez súhlasu neoprávneného príjemcu, údaje na identifikáciu jeho osoby. Na príjemcu tak môžete podať trestné oznámenie a domáhať sa vrátenia finančných prostriedkov súdnou cestou z titulu bezdôvodného obohatenia. Samozrejme, toto je až posledný krok. Konanie pred súdom je „ na dlhé lakte“ a takisto sa s ním spájajú dodatočné výdavky. Preto ešte prv, ako sa rozhodnete situáciu riešiť takto, skúste všetky možnosti, ako sa dostať k strateným peniazom mimosúdnou cestou.

Prišla mi na účet neznáma suma. Čo robiť?

V prípade, že vám pípne na účet suma, o ktorej nič neviete, najlepšie urobíte, keď ju pošlete späť na účet, z ktorého ste ju dostali. Samozrejme, môže sa stať, že si takúto sumu všimnete až o niekoľko dní neskôr od zrealizovanej transakcie alebo si ju nevšimnete vôbec. V takomto prípade vás na vrátenie sumy vyzve banka. Stačí výzvu len akceptovať.

Tipy na záver

  •  pred odoslaním si vždy dôkladne skontrolujte IBAN, variabilný symbol a výšku sumy, ktorú platíte,
  • • na platbu si vyhraďte dlhší čas, neponáhľajte sa, aby ste nekonali pod stresom,
  • • využívajte trvalé príkazy alebo šablóny, vďaka ktorým sa vyhnete prepisovaniu údajov. 

TIP:

5 % chybne zadaných platieb sa týka zaslania finančných prostriedkov za tovar alebo službu podvodníkom. Väčšina týchto reklamácii a žiadostí o vrátenie platby je neúspešná. O tom ako rozpoznať phishing, si viac prečítate v našom článku. Pri zadávaní každej finančnej transakcie si treba uvedomiť, že za potvrdenie platby a následne jej overenie bezpečnostnými prvkami (ePIN-om, Bezpečnými platbami) je vždy zodpovedný platiteľ, a nie poskytovateľ služieb. Preto aj vybavenie takýchto reklamácií a následne žiadostí o vrátenie platby nebýva úspešné. Buďte pri akýchkoľvek platbách obozretní.

zdroje:

https://www.pravnenoviny.sk/co-ak-prevediem-peniaze-na-zly-iban

https://financer.com/sk/osobne-financie/co-robit-ak-poslete-peniaze-na-zly-ucet/