Ups, platba odišla, ale na nesprávny účet. Stalo sa to aj vám?

Platby online, cez Internet banking či Mobilnú aplikáciu sa pre nás stali akousi samozrejmosťou. Aj táto doba nás naučila, že vďaka technológiám zaplatíme rýchlejšie a najmä bezpečnejšie – bez toho, aby sme museli chodiť do pobočky. Jednoducho si poradíme sami. Nevyhnutnou súčasťou pri zadávaní platieb je číslo účtu vo formáte IBAN. A teraz ruku na srdce, koľkokrát si IBAN pred zaplatením skontrolujete? Pozreli sme sa na to, čo treba robiť, ak sa chybička do tohto 24-miestneho čísla „vloudí“ a omylom tak svojou platbou potešíte niekoho iného.

  • 22.04.2021
  • Blog
  • -
  • 8 min čítania

iban_banner

Pekne od začiatku. Čo je IBAN?

IBAN je medzinárodná štandardizovaná forma čísla účtu, vďaka ktorej vieme jednoznačne identifikovať krajiny a bankovú inštitúciu prevodu príjemcu. Každá krajina má stanovenú národnú dĺžku a štruktúru určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu. Počet znakov na Slovensku je vždy 24. Štruktúra je nasledujúca: SK08 6500 000000 0123456789

SK – kód krajiny

08 – kontrolné dvojčíslie

6500 – kód banky

000000 – predčíslie účtu

012356789 – číslo účtu

Ak sa vo všetkých údajoch trocha strácate, nemusíte mať žiadne obavy. Vaše IBAN číslo účtu nemusíte poznať naspamäť. Svoj IBAN nájdete napríklad na výpise z vášho účtu a prehľadnú a jednoduchú IBAN kalkulačku nájdete aj u nás.

Pomýlil/a som sa v platbe. Čo robiť?

Chyba vo variabilnom symbole

Z interných štatistík evidujeme týždenne približne 20 až 30 podnetov, keď klient urobil omylom chybnú transakciu. V 85 % prípadoch ide o chybné platby za služby (elektrina, plyn, telekomunikácie...),a to konkrétne o chyby v zadávaní variabilného symbolu. Ten slúži na identifikáciu platby a vďaka nemu príjemca vie identifikovať od koho a za čo mu platba prišla. V takomto prípade odporúčame klientovi kontaktovať príjemcu(dodávateľa služby), ktorý situáciu vyrieši bez toho, aby bol potrebný zásah banky.

Chyba v IBAN-e

Približne 10 % zo všetkých podnetov sa týka chybne zadaného čísla účtu. Takmer vo všetkých prípadoch býva reklamácia uznaná. V takýchto prípadoch existuje niekoľko možností, čo sa s chybne zadanou platbou môže stať. Urobiť chybu v IBAN-e sa na prvý pohľad môže zdať jednoduché, na pozadí však fungujú kontrolné mechanizmy, ktoré riziko chybného zadania znižujú. Takže v prípade, že pošlete peniaze na číslo účtu, ktoré nespĺňa na pozadí kontrolné mechanizmy IBAN-u,  banka vás na to upozorní a platbu vám zrealizovať nedovolí. V prípade, ak systém na pozadí vyhodnotí IBAN ako správny, v banke však zadané číslo účtu príjemcu neexistuje, platba sa zrealizuje, no banka vám následne do 2 pracovných dní pošle peniaze späť na účet. Oveľa komplikovanejšia situácia nastane, ak pošlete peniaze na existujúci účet. Čo robiť v takomto prípade?

  1. V prvom kroku si skontrolujte vo svojom Internet bankingu alebo v Mobilnej aplikácii, či bola platba zrealizovaná a v akom stave sa nachádza. Ak je v stave „Čakajúce“, znamená to, že vaša platba zrealizovaná ešte nebola – t. j. že z vášho účtu ešte nebola odpísaná a nebola odoslaná na účet príjemcu. V tomto prípade nič nemusí byť stratené. Platbu je možné odvolať najneskôr do konca bankového dňa – t. j do 18.30 hodiny pred dňom splatnosti platobného príkazu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu.  V zásade však platí, že platbu môžete odvolať, len ak ešte nebola odpísaná z účtu. Ak sa už nachádza v pohyboch na účte, znamená to, že bola spracovaná a vykonaná.
  2. V prípade, ak sa vaša platba nachádza v stave „Zrealizované“, a teda nie je možné ju odvolať, je potrebné zavolať na Infolinku alebo  navštíviť obchodné miesto banky.   

V prípade, že sa rozhodnete kontaktovať banku so žiadosťou o vrátenie platby, pripravte sa na to, že to nebude zadarmo. Spracovanie žiadosti je momentálne spoplatnené sumou 16 €. Poplatok si však skontrolujte v našom aktuálnom sadzobníku. Je však dôležité myslieť na to, či sa vám reklamácia platby vzhľadom na výšku chybne zadanej platby finančne oplatí.

Zlaté pravidlo: čím skôr, tým lepšie

Pri chybne zadaných platbách je tiež dôležité, aký typ prevodu uskutočňujete. Ak ste posielali platbu v rámci jednej banky s dátumom splatnosti ihneď, platba prejde na účet príjemcovi viac-menej hneď. Medzibankové prevody sa zvyčajne realizujú na ďalší pracovný deň. Ak však išlo o medzinárodnú transakciu (tiež záleží, či išlo o SEPA platbu alebo cezhraničnú platbu), času na opravu máte trochu viac. Pre Internet banking a Mobilnú aplikáciu platí, že platba musí byť zadaná s doprednou splatnosťou (t. j. dátumom neskorším, ako je aktuálny pracovný deň) a nachádzať sa v čakajúcich. Takéto prevody sa väčšinou vykonávajú hromadne – raz denne a vyžadujú si dlhší čas na uskutočnenie.

Zlaté pravidlo však hovorí – pri chybne zadaných transakciách je potrebné čím skôr kontaktovať banku, pretože sa tým zvyšuje pravdepodobnosť vrátenia platby.

Ako prebieha reklamácia?

V prvom rade je potrebné či už v pobočke alebo cez Infolinku kontaktovať banku so Žiadosťou o vrátenie platby. Po tom, ako túto žiadosť podáte, vaša banka ako sprostredkovateľ požiada banku príjemcu o vrátenie peňažných prostriedkov. Táto žiadosť má však tiež časové obmedzenie. Podať ju môžete do 13 mesiacov odo dňa odpísania platby z účtu. Ak banka získa súhlas príjemcu na vrátenie prostriedkov, pošle vám ich do 7 – 10 pracovných dní späť na účet. Ak ide o platbu mimo SR, môže to trvať dlhšie. Čo však, ak banka tento súhlas nezíska? V tomto prípade môžete požiadať banku o identifikačné údaje príjemcu a finančné prostriedky vymáhať súdnou cestou. Banka je v zmysle § 92 ods. 1 zákona o bankách povinná vám poskytnúť, a to aj bez súhlasu neoprávneného príjemcu, údaje na identifikáciu jeho osoby. Na príjemcu tak môžete podať trestné oznámenie a domáhať sa vrátenia finančných prostriedkov súdnou cestou z titulu bezdôvodného obohatenia. Samozrejme, toto je až posledný krok. Konanie pred súdom je „ na dlhé lakte“ a takisto sa s ním spájajú dodatočné výdavky. Preto ešte prv, ako sa rozhodnete situáciu riešiť takto, skúste všetky možnosti, ako sa dostať k strateným peniazom mimosúdnou cestou.

Prišla mi na účet neznáma suma. Čo robiť?

V prípade, že vám pípne na účet suma, o ktorej nič neviete, najlepšie urobíte, keď ju pošlete späť na účet, z ktorého ste ju dostali. Samozrejme, môže sa stať, že si takúto sumu všimnete až o niekoľko dní neskôr od zrealizovanej transakcie alebo si ju nevšimnete vôbec. V takomto prípade vás na vrátenie sumy vyzve banka. Stačí výzvu len akceptovať.

Tipy na záver

  • pred odoslaním si vždy dôkladne skontrolujte IBAN, variabilný symbol a výšku sumy, ktorú platíte,
  • • na platbu si vyhraďte dlhší čas, neponáhľajte sa, aby ste nekonali pod stresom,
  • • využívajte trvalé príkazy alebo šablóny, vďaka ktorým sa vyhnete prepisovaniu údajov. 

TIP:

5 % chybne zadaných platieb sa týka zaslania finančných prostriedkov za tovar alebo službu podvodníkom. Väčšina týchto reklamácii a žiadostí o vrátenie platby je neúspešná. O tom ako rozpoznať phishing, si viac prečítate v našom článku. Pri zadávaní každej finančnej transakcie si treba uvedomiť, že za potvrdenie platby a následne jej overenie bezpečnostnými prvkami (ePIN-om, Bezpečnými platbami) je vždy zodpovedný platiteľ, a nie poskytovateľ služieb. Preto aj vybavenie takýchto reklamácií a následne žiadostí o vrátenie platby nebýva úspešné. Buďte pri akýchkoľvek platbách obozretní.

zdroje:

https://www.pravnenoviny.sk/co-ak-prevediem-peniaze-na-zly-iban

https://financer.com/sk/osobne-financie/co-robit-ak-poslete-peniaze-na-zly-ucet/