Nielen krádež či strata platobnej karty, ale aj zabudnuté peniaze v bankomate či zadržaná karta bankomatom vedia značne znepríjemniť a skomplikovať deň. Nemusíte vynaložiť veľké úsilie, aby ste vo svojom okolí našli niekoho, komu sa niektorá zo situácií stala.  Dejú sa dennodenne, no keď sa nám už stanú, je náročné zachovať pokoj a rozvahu. Prečítajte si cenné rady, ako postupovať a čo robiť v takýchto prípadoch.

Bankomat zadržal vašu kartu

Dôvodov, prečo vašu kartu bankomat zadržal, môže byť niekoľko: opakovane ste nesprávne zadali PIN kód, vaša karta je poškodená alebo blokovaná, alebo jej skončila platnosť.

 

Ak kartu zadržal náš bankomat, čo najskôr kontaktujte našu Infolinku *6500 a kolegovia vás nasmerujú, ako postupovať. V prípade, že karta nie je blokovaná a jej platnosť ešte neskončila, bude vám čo najskôr doručená na vašu adresu. Ak ju chcete mať rýchlejšie, môžete požiadať o vydanie novej platobnej karty. O novú kartu si môžete požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste Poštovej banky, cez svoj Internet banking alebo telefonicky cez Infolinku so službou Hlasová biometria. Za túto službu je však účtovaný poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

 

V prípade, že sa vám to stalo v bankomate inej banky či v zahraničí, ku karte sa už, žiaľ, nedostanete a musíte si požiadať o novú. Viete tak urobiť cez svoj Internet banking, na všetkých obchodných miestach alebo cez Infolinku *6500 so službou Hlasová biometria.

Bankomat vám nevydal celú hotovosť alebo jej časť

V prípade, že nastane takýto jav, je potrebné to neodkladne nahlásiť svojej banke, v ktorej máte vedený účet, resp. ktorá vám vydala platobnú kartu a je potrebné spísať reklamáciu o danej transakcii. Dĺžka procesu vybavenia reklamácie závisí od viacerých faktorov, ako napríklad v akej lokalite sa bankomat nachádza, či hotovosť nevydal bankomat vašej banky alebo inej bankovej inštitúcie. V prípade, že sa preukáže, že uvedená reklamácia je opodstatnená, tak vám budú peniaze pripísané na účet, z ktorého bol výber uskutočnený. V opačnom prípade sa bude považovať reklamácia za neopodstatnenú.

 

Ako v prípade potreby podať reklamáciu u nás v Poštovej banke alebo kde nájdete potrebné tlačivo sa dočítate na našom webe.

Zabudnuté peniaze v bankomate

Pri výberoch peňazí z bankomatov nie je ničím výnimočným, že si klienti zabudnú vziať hotovosť z bankomatu. Dôvodom je najčastejšie nedostatočná pozornosť alebo okamih zamyslenia.

 

  • Peniaze ste si zabudli v bankomate

 

Treba rýchlo konať, nestrácať duchaprítomnosť a bezodkladne kontaktovať svoju banku, ktorá vám vydala platobnú kartu. Je potrebné podať reklamáciu týkajúcu sa straty peňazí, v ktorej by ste mali uviesť výšku hotovosti, miesto, dátum a čas výberu. Banka na základe šetrenia môže zistiť, čo sa s nájdenými peniazmi stalo a máte šancu, že sa vaše peniaze nájdu a budú vám vrátené. V prípade, ak sa peniaze nepodarilo nájsť, resp. neboli vrátené nálezcom, je možné obrátiť sa na políciu. Banka, ktorej patrí bankomat, poskytne polícii potrebnú súčinnosť.

 

  • Ak v bankomate nájdete cudzie peniaze

 

Nájdené peniaze z bankomatu si určite nenechávajte. Je potrebné ich odovzdať v ktorejkoľvek pobočke banky, ktorej patrí bankomat alebo na polícii.  Pri odovzdaní peňazí uveďte miesto, dátum a čas nálezu. Pri odovzdaní nájdenej hotovosti v bankomate si vyžiadajte potvrdenie.  V prípade, že by ste si nájdené peniaze ponechali, išlo by o bezdôvodné obohatenie a vystavili by ste sa riziku trestného stíhania.

Strata alebo krádež platobnej karty

Pri strate či krádeži platobnej karty je potrebné túto skutočnosť čo najrýchlejšie nahlásiť banke, ktorá vám platobnú kartu vydala. Banka vám následne kartu zablokuje. Blokácia platobnej karty je bez poplatku, ale vydanie novej platobnej karty je už spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

 

U nás v Poštovej banke si môžete v prípade potreby dať kartu ihneď zablokovať cez našu Infolinku *6500 alebo cez 24h podporu pre blokovanie kariet +421 2 20 30 34 44 (platí aj pre volania zo zahraničia). V prípade odcudzenia karty kontaktujte aj políciu.

 

V prípade, že stratenú kartu nájdete, môžete o jej odblokovanie požiadať osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo telefonicky cez Infolinku so službou Hlasová biometria. V opačnom prípade môžete ako majiteľ účtu požiadať o prevydanie karty cez Internet banking, na obchodnom mieste alebo telefonicky cez Infolinku so službou Hlasová biometria.

 

 

Použité zdroje:

https://www.zbk.sk/informacia/bankomat-a-jeho-obsluha

https://www.sbaonline.sk/novinka/zabudnuta-hotovost-v-bankomate-nemusi-byt-stratena/

https://www.financnykompas.sk/clanok/co-robit-ak-najdete-hotovost-v-bankomate