Svadba či sťahovanie do nového bývania – to sú životné udalosti, z ktorých máme radosť, ale ktoré so sebou prinášajú aj nemálo administratívnych povinností. Tie sú už menej radostné, pretože znamenajú vybavovačky na rôznych úradoch, kde je potrebné tieto zmeny osobných údajov nahlásiť, vrátane aj vašej banky. Aby ste sa vo všetkých povinnostiach, ktoré súvisia so zmenu priezviska po svadbe či zmenou bydliska, nestratili, pripravili sme pre vás krátky súhrn toho, na čo netreba zabudnúť.

Zmena dokladov

Občiansky preukaz

Ak ste zmenili rodné priezvisko či miesto trvalého bydliska, je potrebné vymeniť aj občiansky preukaz. Platí, že do 30 dní od uzavretia manželstva by ste mali požiadať o výmenu občianskeho preukazu, pretože starý sa potom stáva neplatným.

Nový občiansky preukaz vybavíte pri zmene mena po sobáši bezplatne (pokiaľ ho nepotrebujete do 2 pracovných dní) na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru. Pri ďalších zmenách sa platí poplatok, preto odporúčame požiadať o všetky zmeny naraz. Vezmite si so sebou starý občiansky preukaz a sobášny list.

Pas

Žiadať o zmenu pasu treba iba pri zmene priezviska, pretože rodinný stav ani bydlisko sa v ňom neuvádzajú. Aj tu platí, že je zmena bezplatná, pokiaľ nechcete expresné vydanie nového dokladu, a vybavuje sa rovnako ako pas na oddelení dokladov Policajného zboru.

TIP: Cestujete krátko po svadbe na svadobnú cestu, no ešte nemáte vybavený nový občiansky preukaz, na ktorý je možné cestovať v rámci schengenského priestoru? Zoberte si ako doklad starý pas, ktorý vám poslúži na overenie vašej identity. Pokiaľ na dovolenku či svadobnú cestu letíte, skontrolujte si tiež, na aké priezvisko máte zarezervované letenky, aby korešpondovalo s dokladom, ktorým sa budete preukazovať. Ak máte na letenke staré meno, no všetky vaše doklady sú vystavené už na nové, informujte sa u danej leteckej spoločnosti či predajcu leteniek, ako máte postupovať.

Vodičský preukaz

Pri zmene priezviska vás čaká aj výmena tohto dokladu, pričom ste povinní oznámiť túto zmenu do 30 dní.

V našej elektronickej dobe sa tak dá ušetriť veľa krokov a mnoho vecí vyriešiť z pohodlia domova. Obecne platí, že väčšinu zmien budete dokladovať novým občianskym preukazom, prípadne sobášnym listom. Pri prevzatí nových dokladov je potrebné priniesť so sebou staré doklady, ktoré vám budú vymenené za nové.

Kde všade ešte nahlásiť zmenu

Zdravotná poisťovňa

Netreba zabudnúť nahlásiť zmenu priezviska ani v zdravotnej poisťovni, kde na základe sobášneho listu bude zmena zaznamenaná a vy môžete očakávať, že dostanete novú zdravotnú kartičku.

Banka

S oznámením zmeny osobných údajov by ste nemali čakať, ani čo sa vašej banky týka. U nás v Poštovej banke platí, že je povinnosťou klienta bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov. U nás tak môžete urobiť na obchodnom mieste, pričom vám stačí nový občiansky preukaz, a nezabudnite sa na dokumenty podpísať už novým priezviskom. J

A čo platobné karty? Môžete sa rozhodnúť ponechať si platobné karty s vašim priezviskom za slobodna a po uplynutí platnosti vám vydávame automaticky novú platobnú kartu už s aktuálnym priezviskom. Ak sa rozhodnete nečakať na exspiráciu a požiadate o prevydanie karty, táto služba je spoplatnená sumou 10 €.

Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali vaše aktuálne osobné údaje, ako napr. adresa, tel. číslo alebo e-mailová adresa, pretože prostredníctvom týchto kanálov vás informujeme o všetkých dôležitých veciach, ktoré sú pre vás ako klienta dôležité, a mali by ste byť o nich informovaní, ako napr. úprava obchodných podmienok a pod.

TIP: Nezabudnite si zmeniť priezvisko aj na schránke, aby k vám pošta dorazila. Banka, inštitúcie aj úrady vám už budú písomnosti a dokumenty doručovať na nové priezvisko.

Očkovací preukaz

V prípade zmeny priezviska, napríklad po uzavretí manželstva, je potrebné, aby ste požiadali aj o zmenu údajov v COVID preukaze EÚ. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) upraví údaje na základe žiadosti. Stačí poslať žiadosť o zmenu s kópiou či skenom sobášneho listu či nového občianskeho preukazu na adresu nczisk@nczisk.sk.

Zamestnávateľ

Informujte o zmene priezviska čím skôr aj vášho zamestnávateľa, ktorý zmenu ohlási aj Sociálnej poisťovni. Vaše personálne oddelenie iste zabezpečí zmenu napr. v telefónnom zozname, do vášho e-mailu a pod.

Podnikáte alebo máte živnosť? Zmenu priezviska potrebujete nahlásiť na živnostenskom a daňovom úrade, obchodnom registri aj zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Popremýšľajte tiež, čo vlastníte a aké služby využívate, a podľa toho nahláste zmenu príslušnej spoločnosti, ako napr. telefónnemu operátorovi. Ak vlastníte auto, zájdite na dopravný úrad, prípadne do poisťovne, kde máte uzatvorené PZP, a tiež poisťovňu, v ktorej máte poistenie (úrazové, životné, dôchodkové, iné sporenie) uzavreté vy.

Myslite tiež na služby spojené s domácnosťou, ako napr. poskytovatelia plynu a elektriny, televízia a internet, správca bytového domu, prípadne nájomné zmluvy a pod.

Každý z nás má v dnešnej dobe kopu vernostných či zľavových kartičiek v obchodoch, alebo ak navštevujete rôzne kluby či fitness centrá, aj to je miesto, kde môžete požiadať o zmenu.

Veľa týchto nahlásení o zmene vybavíte v súčasnosti cez telefón alebo e-mailom, vždy záleží na danom poskytovateľovi alebo spoločnosti, preto sa informujte a vyhľadajte si informácie o možnostiach.

 

Zdroj: https://xpravo.eu/povinnosti-novomanzelov-po-uzavreti-manzelstva/