V súčasnom období viac ako kedykoľvek predtým je otázka sporenia veľmi aktuálna. Pravidelné sporenie pomáha ľuďom získavať potrebnú finančnú rezervu. Šetriť je potrebné pravidelne a výška sumy musí rešpektovať vaše finančné možnosti. Experti tvrdia, že ideálne je odkladať si z výplaty každý mesiac 10 %. Pre mnohých ľudí je to však nedosiahnuteľný ciel a sporiť preto radšej ani neskúšajú. Dôležité však je uvedomiť si, že pravidelné sporenie, aj keď s nižšou sumou, je jediným dlhodobým a udržateľným riešením pri tvorbe finančnej rezervy. Nebojte sa začať napríklad aj s 10 eurami mesačne. Ako na to?

Urobte si vo financiách poriadok a nastavte si pravidlá:

  1. Prejdite si svoje mesačné príjmy a výdavky. Vyškrtnite z nich zbytočné položky.
  2. Určite sumu, ktorú si budete odkladať. Nastavte si sporenie realisticky.
  3. Zvoľte si frekvenciu sporenia, ideálne 1x do mesiaca, a vždy ju dodržte.
  4. Urobte si prehľad sporiacich produktov a vyberte si taký, ktorý vám pravidelné sporenie bude aj zhodnocovať.
  5. Overte si poplatky za sporenie a prípadné finančné bonusy.

Výhody pravidelného sporenia so zaujímavým  úrokom vo výške 5,5 % ročne vám ponúkame v Poštovej banke s novým produktom Užitočné sporenie.

Nastavte si sporenie tak, ako vám vyhovuje

Užitočné sporenie ponúka možnosť nastaviť si sporenie tak, aby vám čo najviac vyhovovalo. Výšku mesačného sporenia si viete prispôsobiť svojim možnostiam. Sporiť môžete už od 10 až do 50 eur mesačne. Atraktívna úroková sadzba 5,5 % ročne je pre každého, kto si zriadi v Poštovej banke spolu so sporením aj osobný Užitočný účet, a úrok má garantovaný počas celej doby sporenia. Rovnako sa rozhodujete, aká bude doba viazanosti. Na výber máte buď 12, alebo 24 mesiacov. Poteší aj fakt, že neplatíte žiadny poplatok za zriadenie a vedenie sporenia. K jednému Užitočnému účtu si môžete zriadiť jedno Užitočné sporenie.

Získajte lákavú odmenu

K Užitočnému sporeniu sme v Poštovej banke pripravili aj atraktívnu odmenu až do výšky 50 eur. Stačí si u nás spolu so sporením založiť aj nový Užitočný účet a pravidelne sporiť vo výške od 10 – 50 eur mesačne. Výška odmeny, ktorú si pripíšete na Užitočné sporenie, je rovnaká ako tá, ktorú si budete každý mesiac sporiť. Maximálny povolený vklad je 50 eur mesačne.

Teraz je ten správny čas začať sporiť. Pretože pravidelne sporiť s Poštovou bankou sa oplatí.

Užitočné sporenie je k dispozícii na všetkých obchodných miestach Poštovej banky a vybraných obchodných miestach Slovenskej pošty. Viac informácií nájdete tu.