Od 1. júla 2022 sa na Slovensku obmedzí obeh jedno- a dvojcentových mincí. Prospeje to životnému prostrediu a domácnosti pocítia zmenu len minimálne.

Centovky môžeme obmedziť, nie však zrušiť

Samotné zrušenie jedno- a dvojcentoviek môže navrhnúť len Európska komisia. Obmedzenie ich použitia v praxi, napríklad aj formou zaokrúhľovania, však môžu zaviesť aj jednotlivé štáty. V Taliansku, Belgicku, Írsku, vo Fínsku a v Holandsku tak už urobili a v Estónsku túto možnosť rovnako zvažujú.

Dňa 2. novembra 2021 náš parlament schválil novelu zákona o cenách, a tak sa aj u nás začnú drobné mince vytrácať z obehu. Novela hovorí o zaokrúhľovaní hotovostných platieb. Ak budete platiť kartou alebo mobilom, váš nákup sa zaokrúhľovať nebude.

Všetci príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijímať hotovosť najmenších eurocentov, ktoré sú naďalej na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom, nebudú sa však pri nákupe už nevydávať.

Otravujú nás, aj ich často strácame

Podľa prieskumu Eurobarometra tieto mince obťažujú Slovákov najviac z celej eurozóny. Konkrétne až 74 % obyvateľov Slovenska by súhlasilo s ich zrušením a najviac nás „otravujú“ jednocentovky (88 %). Týchto najmenších mincí je u nás v obehu okolo 522 miliónov kusov, teda každému Slovákovi ich vo vrecku štrngá takmer stovka. Ak ich, pravdaže, nestratia, pretože miera ich straty z obehu je veľmi vysoká. Jednocentovky strácame v 60 % prípadov, dvojcentovky v 40 %, ostatné mince spolu len zhruba v 8,5 % prípadov.

Vplyv na viacero oblastí života

Slovenské domácnosti sa nemusia obávať. Podľa simulácií NBS zaplatíme mesačne približne 0 – 2 centy viac v porovnaní s pôvodným stavom, čo je podobné, ako bolo v roku 2003, keď sa rušili 10- a 20-halierniky. Dobrou správou je, že vyradením drobných mincí z obehu prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu, v ktorom najmenšie centovky často končia. Zároveň sa výrazne zredukuje použitie obalovej fólie, do ktorej sa mince balia, a tiež sa znížia emisie z prepravy medzi úschovnými miestami. Manipulácia s euromincami a ich spracovanie v bankách či obchodoch predstavuje tiež isté náklady, ktoré sa vyradením centoviek ušetria, ide až o 15 – 20 % celkových nákladov.

Ako bude vyzerať zaokrúhľovanie nákupov v praxi?

Ak bude váš nákup nižší ako 5 eurocentov (0,05 €), hotovostná platba sa zaokrúhli na 5 eurocentov.

V prípade vyššej sumy sa bude zaokrúhľovať matematicky. Ak teda bude výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, zaplatíte v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura.

 

Konečná suma nákupu končiaca sa na hodnotu:

Zaokrúhlenie:

1 alebo 2 centy

nadol na „0“

3 alebo 4 centy

nahor na 5 centov

5 centov

zostane 5 centov

6 alebo 7 centov

nadol na 5 centov

8 alebo 9 centov

 nahor na „0“