Zistite, aké povinnosti vás čakajú, ak ste spoludlžníkom pri úvere

Prednedávnom sme vám v článku vysvetlili, kto je to ručiteľ pri pôžičke. V poslednom období však inštitút ručiteľa čím ďalej, tým častejšie nahrádza spoludlžník. Viete, o koho ide a aké povinnosti vás čakajú, ak sa ním stanete?

Ak by ste si ešte prednedávnom chceli vziať úver z banky, ale banka by vám tak vysokú sumu odmietla poskytnúť, odporúčali by vám nájsť si ručiteľa, ktorý sa zaručí za to, že v prípade, ak vy nebudete schopní splácať, on vaše podlžnosti voči banke vyrovná. Inštitúcia ručiteľa však pomaly začína miznúť z nášho bankového trhu a nahrádza ju skôr termín spoludlžník.

Spoludlznik

Kto je to spoludlžník?

Ak sa stanete spoludlžníkom, znamená to, že voči veriteľovi (banke, nebankovej inštitúcii, súkromnej osobe a pod.) vstupujete do rovnakého zmluvného vzťahu ako hlavný dlžník. Teda rovnako ako hlavný dlžník, aj vy ste povinný splatiť celý dlh voči veriteľovi. Preto sa odporúča, aby spoludžník s hlavným dlžníkom uzatvorili písomnú dohodu o tom, kto bude koľko splácať. Inak sú obaja rovnako zodpovední za splácanie úveru.

Spoludlžníctvo môžeme najčastejšie vidieť medzi manželmi, ktorí žijú v bezpodielovom vlastníctve. V prípade, že si manžel v takomto zväzku vezme napr. úver na bývanie, jeho manželka sa stáva spoludlžníčkou daného úveru.

Môže spoludlžníctvo priniesť nejaké problémy?

Môže, ak vy ako spoludlžník neuzavriete spomínanú písomnú dohodu s hlavným dlžníkom. Banka alebo iný veriteľ totižto nevie, kto daný úver spláca, a tak môže splátky vyžadovať od ktoréhokoľvek z vás. Je teda celkom jedno či ste hlavným dlžníkom alebo „len“ spoludlžníkom.

Takisto netreba zabúdať na fakt, že ak ste niekomu spoludlžníkom pri úvere, je možné, že u niektorých bánk budete mať problém získať „vlastný“ úver. Ako sme už spomenuli, banka nevie, kto daný úver, na ktorom ste spoludlžníkom, spláca. Je to teda takmer to isté, ako keby čerpáte úver z jednej banky, ale prídete do druhej so žiadosťou o ďalší.

Kedy sa spoludlžníctvo končí

Vaše spoludlžníctvo zaniká v momente, ako je vyplatený dlh. Ak vyplatí úver hlavný dlžník, vaše spoludlžníctvo zaniká. Ak ho vyplatíte vy, ale písomná dohoda, ktorú ste s hlavným dlžníkom uzavreli, hovorí o tom, že to bola jeho povinnosť, máte na základe nej nárok požadovať od hlavného dlžníka časť dlžnej sumy, ktorá prevyšuje vopred dohodnutý podiel.

Naše odporúčanie na záver je teda jednoznačné. Ak plánujete byť niekomu spoludlžníkom (ale nie ste manželia žijúci v bezpodielovom vlastníctve), uzavrite s hlavným dlžníkom písomnú dohodu, ktorá jasne stanovuje vaše povinnosti. Vyhnete sa tak zbytočným problémom.