Zmena je všade okolo nás a vždy bude. Aby každý z nás dokázal napredovať, potrebuje sa neustále prispôsobovať okolnostiam a udalostiam, ktoré vznikajú v našom bezprostrednom, ako aj okolitom prostredí. Nové situácie, výzvy či pocity sú skrátka neoddeliteľnou súčasťou života. Niečo nové však v sebe môže niesť aj kúsok neistoty či obavy. Je to prirodzené. Akákoľvek zmena v živote, hoci aj minimálna, si totiž vyžaduje čas a vystúpenie z komfortnej zóny. Zmenám a výzvam často odolávame, pretože ich vnímame práve ako riziko spojené so strachom. V tomto blogu si povieme, ako sa nových príležitostí či zmien nebáť a prečo je dobré ich vyskúšať.

 

„Život patrí živým, ten kto žije, musí počítať so zmenami.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

 

Zmeny majú pre nás význam, pretože nás vystavujú novým skúsenostiam a otvárajú dvere k novými príležitostiam. Platí to pre osobný i profesijný život. Zmeny pôsobia na náš osobný rozvoj, emocionálne i intelektuálne prežívanie a sú  prirodzenou  súčasť života.

 

Vďaka zmenám napredujeme

 

Ak sa zmeny nezľaknete, rozhodnete sa prijať ju, ba dokonca sa jej chopíte a vyťažíte z nej maximum, aj vaše ďalšie vnímanie a konanie budú pozitívne a privedú vás k úspechu.

Zmenami neprechádzajú len ľudia, ale aj spoločnosť, banky, obchody... Technológie sa menia a to, čo bolo kedysi výnimočné, je dnes samozrejmosť. Ovládať svoj účet v mobile pomocou Mobilnej aplikácie, platiť mobilom bezkontaktne či riešiť hypotéku cez videohovor? Nebolo to tak dávno, keď sme si niečo také nevedeli predstaviť, a dnes to je každodenná realita.

Aj preto je na zmeny dôležité pozerať z dvoch strán. Nielen z tej, ktorá nám hovorí o strachu z novo vyskúšanej veci, ale najmä z tej, vďaka ktorej sa na zmenu pozeráme ako na fakt, ktorý nám vo veľkej miere uľahčuje život a pomáha napredovať.

Poštová banka nie je výnimkou a za 28 rokov  pôsobenia prešla viacerými zmenami. Aj vďaka nim stále napredujeme. Naďalej nás nájdete v každej pobočke Slovenskej pošty, a preto sme pre vás stále najdostupnejší v regiónoch. Navyše, sme pre vás urobili našu Dobrú pôžičku ešte dostupnejšou – vybavíte ju teraz aj cez telefón na čísle 0850 00 6500 alebo vo svojom internet bankingu.

 

Radujte sa zo spoznávania nových vecí

 

Nové skúsenosti nám prinášajú viac nových vedomostí, a tak aj schopnosť ľahšie sa prispôsobovať a reagovať. Radujte sa z každej novej vedomosti, skúsenosti a pocitu.

Nový pozitívny zážitok a pocit, že banka vie byť aj iná, môžete zažiť počas návštevy našich pobočiek. Tie prešli pod značku 365.bank a v tomto období prechádzajú hneď niekoľkými zmenami – nielen vizuálnymi, ale v produktovej ponuke.  

 

Dôležitá je aj podpora okolia

 

S akoukoľvek zmenou či novou príležitosťou sa ľahšie popasujete, ak budete mať pri sebe ľudí, ktorí vás podporia, pomôžu vám, budú akousi istotou na novej nepoznanej „pôde“. Zmien sa najčastejšie obávame z dôvodu neznalosti, nevedomosti, mála skúseností. Nebojte sa opýtať, požiadať o pomoc, vysvetlenie. S pomocou ide všetko rýchlejšie a ľahšie a aj vy budete optimistickejšie naladený J. Ak máte akékoľvek otázky k zmenám v Poštovej banke, radi vám ich vysvetlíme na našej Infolinke 0850 00 6500 či na obchodných miestach. Odpovede na najčastejšie otázky nájdete aj na našom webe.

 

Poučte sa zo zmeny

 

Psychológovia upozorňujú, že prekážky a zmeny sú určité výzvy, ktoré treba využiť vo svoj prospech. Predstavujú pre nás príležitosti na zdokonaľovanie a osobný rast. Dôležitou „bodkou“ za každou zmenou by malo byť poučenie a získanie čo najviac vedomostí, skúseností, ktoré viete následne pozitívne využiť.

Chápeme však, že zmeny nie sú pre každého a chvíľu trvá, kým si na ne zvykneme a prijmeme ich. A aj preto v Poštovej banke zachovávame našu jednoduchú a prehľadnú Mobilnú aplikáciu či internetbanking, nezmenia sa ani zvýhodnenia, ktoré u nás seniori majú, a ostávame pre vás naďalej najdostupnejšou bankou na každej pošte. Na vybavenie bankových služieb teda nemusíte cestovať do najbližšieho mesta – ušetríte tak nielen čas, ale i peniaze.

 

A čo dodať na záver...?

 

Či už je zmena súkromná alebo pracovná, krátkodobá alebo dlhodobá, vždy je dôležitý pozitívny a racionálny prístup. Vyjasnite si obavy, pozrite sa na to, čo pozitívne môže priniesť a  ktoré skúsenosti z minulosti viete použiť na to, aby ste zmenu vedeli lepšie prijať. Buďte odvážny, nebojte sa nových skúseností a vtedy uvidíte, že sa vám otvárajú nové možnosti.

U nás v Poštovej banke je na rozhodnutí každého klienta, či bude chcieť naďalej využívať produkty a služby Poštovej banky, alebo chce zmenu a vyskúša ponuku 365.bank. Pripravili sme všetko tak, aby bol pre vás prechod do 365-ky čo najjednoduchší v prípade, ak sa rozhodnete pre produkty a služby 365.bank.