Ak sa senior stane obeťou finančného podvodu, väčšinou sa za to hanbí a nielenže to neohlási na polícii, ale často to nepovie ani svojim rodinným príslušníkom. Prečo je to tak a ako k nim majú príbuzní pristupovať, aby sa s nimi nielen viac rozprávali, ale zároveň prijali aj ich dobre mienené rady, ako sa nestať ľahkou korisťou finančných podvodníkov, sme sa rozprávali s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petrom Machom.

Celý rozhovor je k dispozícii k stiahnutiu vo PDF formáte.

Audio a video podcast s Petrom Machom je k dispozícii na tejto stránke nižšie.

Komu sa seniori zvyknú zdôveriť, že sa stali obeťou podvodu, prípadne ohlasujú podvody aj polícii?

Oznámenie polícii je skôr zriedkavé. Zvyčajne sa zdôveria najbližšej rodine alebo priateľovi. Pri takom podvode totiž prídu o nemalé alebo všetky finančné prostriedky a následne hľadajú pomoc, aby mali nejaké peniaze na prežitie.

Prečo podľa vás nenahlasujú takéto podvody polícii?

Sú to dva dôvody – prvý je, že sa hanbia a druhý, že sa obávajú, že by nevedeli v dôkaznom vyšetrovaní napríklad popísať páchateľa.

V rámci združenia sa venujete oblasti medzigeneračnej spolupráce. Ako to funguje v praxi, má mladšia generácia vôľu pomáhať?

Venujeme sa oblasti komunikácie starých rodičov s ich vnukmi a vnučkami. Lebo práve stredná generácia je zaneprázdnená, a preto sa sústredíme na vnúčatá.

Ako sa má mladšia generácia rozprávať so staršími príbuznými či priateľmi, aby si získali ich dôveru, a teda im možno aj pomohli nestať sa obeťou finančného podvodu?

Je tu určite priestor na komunikáciu a najmä je dôležité nájsť vhodný spôsob, ako to komunikovať, aby senior nenadobudol dojem, že sa jeho príbuzný snaží dostať k jeho peniazom. Cesta je vysvetľovať, že existujú rôzne nebezpečenstvá a nástrahy, že sú väčšie ako v minulosti.

Je rodina ten bezpečný priestor pre seniora alebo skôr nejaký spolok, priatelia a podobne?

Určite by práve rodina mala byť tým miestom, kde panuje dôvera. Sú aj prípady, kde sú rodinné vzťahy veľmi zlé, ale v princípe som presvedčený, že práve rodina je to miesto, kde by mal senior hľadať bezpečie a kde sa môže rozprávať o čomkoľvek.

Z prieskumov verejnej mienky vieme, že iba 10 % ľudí z mladšej generácie sa venuje svojim starším príbuzným v téme finančných podvodov. Čo si o tom myslíte?

Je to veľmi nízke číslo. Bolo by skutočne dobré, ak by si tí mladší uvedomili, že nechávajú svojich rodičov či príbuzných napospas finančným podvodníkom. A to tým, že zanedbávajú túto formu starostlivosti o nich. Preto apelujem nielen na seniorov, aby boli opatrní, ale vyzývam tiež strednú generáciu, aby seniorom pomohli zorientovať sa v súčasnom svete, ktorý sa ustavične mení a ktorý technologicky napreduje tak rýchlo, že je pre nich naozaj prekážkou vyznať sa v nových poznatkoch.

Audio

Video