Do boja s finančnými podvodmi sa aktívne zapájajú aj banky. Snažia sa svojich klientov na tieto prípady aktívne upozorňovať a edukovať ich. O tom, aké typy finančných podvodov banky  najčastejšie riešia, čo od vás banka nikdy nepožaduje a aj o tom, aké informácie by sme nikdy nemali poskytovať cudzím ľuďom, porozprávala hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.

Celý rozhovor je k dispozícii k stiahnutiu vo PDF formáte.

Video podcast s Lenkou Kalafut Lendackou je k dispozícii na tejto stránke nižšie.

Kto najčastejšie podlieha finančným podvodníkom?

Finanční podvodníci vôbec nediskriminujú. Či je to žena, muž, mladý, starý, človek z malého alebo veľkého mesta, s vysokoškolským vzdelaním alebo či stredoškolským, nikto sa nemôže finančným podvodom vyhnúť. Preto jediné, čo nám pomôže, je prevencia alebo vzdelávanie.
Je však rozdiel medzi mladšími, ktorí sa skôr stanú obeťou online podvodom, keďže sa viac pohybujú v digitálnom prostredí a medzi staršími ľuďmi, na ktorých číhajú skôr fyzické podvody.

Ako sa finanční podvodníci najčastejšie dostanú k citlivým informáciám?

My sme zodpovední za to, že poskytujeme citlivé informácie podvodníkom. Často zdieľame také informácie na sociálnych sieťach, ktoré komplexne ponúkajú všetko, čo finanční podvodníci k podvodu potrebujú. Či sú to telefónne čísla, emaily, rodinné príslušnosti a podobne. Zároveň sú to aj citlivé údaje, ktoré si nechránime a bez problémov ich zdieľame s tretími osobami.

V posledných dňoch počúvame o podvodných telefonátoch v mene banky.
Ako takýto telefonát možno odhaliť? Čo majú ľudia robiť, keď majú podozrenie, že sú súčasťou takéhoto podvodu?

Banka nikdy nežiada od svojich klientov citlivé údaje. Ak hovoríme o citlivých údajoch, tak sú to čísla k platobným kartám, kompletné informácie ako CVC kód či dátum exspirácie karty na zadnej strane. To sú všetko údaje, ktoré podvodníci potrebujú na to, aby mohli kartu zneužiť. Citlivé údaje sú aj heslá do internetbankingu, bankových a iných aplikácií, ktoré v rámci svojho online života klienti využívajú. V neposlednom rade sú to však aj informácie o rodinných statusoch, o finančných zábezpekách a podobne. Podvodníci sa snažia vylákať od ľudí také informácie, ktoré im umožnia spáchať finančný podvod.

Čo dokáže banka urobiť, keď dôjde k podvodu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že to, že ste sa stali obeťou finančného podvodu, nie je hanba. Treba okamžite reagovať, ozvať sa blízkej osobe, pokiaľ došlo k zneužitiu karty alebo internet bankingu, treba neodkladne kontaktovať infocentrum, kartu treba zablokovať a v internetbankingu rýchlo zmeniť heslo. Pokiaľ došlo k fyzickej strate peňazí, napríklad ak podvodník navštívi obeť doma, banka nemá nejakú možnosť zasiahnuť. Spolupracujeme síce s políciou, ale ak celý proces schvaľovania platby prešiel, banka má zviazané ruky. Nevie platbu odmietnuť, musí ju zrealizovať a potom už nie je  priestor ani na reklamáciu.

Audio

Video