Rozhovor s Luciou Kurilovskou, rektorkou Akadémie policajného zboru a profesorkou trestného práva Univerzity Komenského.

Obetí finančných podvodov je oveľa viac než uvádzajú oficiálne štatistiky. Podvodníci sa zameriavajú často najmä na seniorov a tí sa neraz boja alebo hanbia nekalý čin nahlásiť na polícii. Poštová banka pripomína, že osveta môže zabrániť finančným stratám a následným problémom. Na čo si teda dávať pozor, prečo je potrebné podvodné konanie oznámiť polícii, ale aj aké sú najčastejšie praktiky finančných podvodníkov sa dozviete z rozhovoru, ktorý je dostupný tak v audio, ako aj video podobe.  

Celý rozhovor je k dispozícii k stiahnutiu vo PDF formáte.

Audio a video podcast s Luciou Kurilovskou je k dispozícii na tejto stránke nižšie.

Dlhodobo sa venujete problematike finančných podvodov na senioroch. Máte pocit, že za ostatné obdobie množstvo finančných podvodov vzrástlo?

Ak sa pozrieme na štatistiky, tak podvody majú vysoké zastúpenie v rámci celej kriminality. Hovoríme však o štatistikách len v súvislosti so skutkom, o ktorom sa polícia dozvie a začne v tejto veci konať. Podvody tvoria jednu tretinu celej kriminality, no štatistiky neuvádzajú, či ide o seniora alebo nie. Reálne je však to percento vysoké a je potrebné o tých prípadoch hovoriť čím ďalej viac. 

Spomínali ste, že do štatistík sa zapisujú len prípady, ktoré sú nahlásené na polícii. Prečo sa však ľudia obávajú nahlasovať, ak sa stanú obeťou podvodu?

Jedna vec sú štatistiky, v ktorých sú zaevidované prípady, o ktorých sa orgán činný v trestnom konaní dozvie. Druhá vec je, že máme vysoké percento latentnej kriminality – deje sa to, ale nezačne sa trestné konanie. V tom zohráva veľkú úlohu viacero faktorov. Jedným z dôvodov, prečo ľudia nenahlásia podvod, je, že obete majú často sami pred sebou ostych, že naleteli podvodníkovi. Boja sa reakcie okolia, rodiny. Niekedy si hovoria, že je to normálne a tá osoba im peniaze vráti. Výrazným faktorom je aj to, že sa boja samotného trestného konania, že si budú musieť pripomínať traumu, ktorá im vznikla a neradi na to spomínajú. Tiež sa boja toho, že budú konfrontovaní a stretnú sa so samotným páchateľom.

Je potrebné v takomto prípade chodiť vypovedať opakovane?

Dnes už máme legislatívne možnosti, keď sa výsluchy nemusia opakovať. Stačí ho urobiť iba raz za použitia techniky a na základe toho bude na hlavnom pojednávaní premietnutý iba obrazovo-zvukový záznam z prvého a jediného výsluchu. Dokonca sa zaviedli aj také postupy, aby sa neuskutočnila konfrontácia medzi poškodeným a samotným páchateľom a aby sa navzájom nestretli ani na chodbe súdu.

Ak človek nahlási takéto konanie na polícii, začína sa automaticky trestné stíhanie?

Musí sa začať vo veci konať. Čiže, keď policajt prijme trestné oznámenie, musí preveriť, či sa ten skutok stal a či ide o trestný čin. Aby bol skutok trestným činom, musí byť spôsobená škoda za viac ako 266 eur. Ak je to menej, nekoná sa v trestnom konaní a vec sa rieši ako priestupok. Vtedy je veľmi dôležité, aby sa zhromažďovali trestné oznámenia a aby škoda spôsobená u viacerých obetí bola v rámci podvodu vyššia. Potom už trestné konanie môže nastať.

Audio

Video