Bratislava, 10. februára 2021: Niektoré banky už začali účtovať záporné úroky. To znamená, že za uloženie peňazí musíte zaplatiť. Dosiaľ platili banky vám. Zatiaľ sa to na Slovensku týka len veľkých firemných klientov. Na pozore by sa však mali mať aj drobní sporitelia. Ak nechcú prerábať, mali by počúvať odporúčania odborníkov. A tí radia, investujte.

 

Predstavte si, že si každý mesiac sporíte po 50 eur. Peniaze si ukladáte na účet s úrokom nula percent ročne. Po piatich rokoch budete mať usporených tritisíc eur. Reálna hodnota vašich peňazí – teda to, čo si za ne budete môcť kúpiť – však bude po zohľadnení priemerného rastu cien iba 2 852 eur. „To je takmer také, akoby ste mali záporný úrok. Teda platili banke za to, že si u nej odkladáte peniaze,“ vysvetľuje Martin Kaňa, predseda predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

 

Znamená to teda, že bežní obyvatelia prerábajú aj na sporiacich účtoch, kde zvykne byť úrok aj o niečo vyšší než nula. Výšku inflácie totiž nezvládne vykryť. 

 

O stovky eur viac

 

Ak by ten istý klient, ktorý si svojich 50 eur každý mesiac ukladá na účet, investoval v Aktívnom fonde, o.p.f., jeho úspory by po piatich rokoch boli na úrovni 3 698 eur. Zhodnotenie fondu tak bolo na úrovni 8 percent ročne. Samozrejme, aj tu treba počítať s infláciou. Ak by bola na úrovni dvoch percent, po jej zohľadnení by boli jeho úspory na úrovni súčasných 3 505 eur.

Či už pozeráme na úspory na účte a hodnotu peňazí v Aktívnom fonde pred alebo po zohľadnení inflácie, vidíme, že pri aktívnom investičnom fonde je pri rovnakých vkladoch rozdiel v zhodnotení vo výške viac ako 600 eur.

 

Pre každého je vhodné niečo iné

 

„Samozrejme, výška zhodnotenia bude závisieť od konkrétneho fondu, ktorý si klient vyberie,“ upozorňuje Martin Kaňa. Aktívny fond je vhodný najmä pre dynamického investora, ktorý má skúsenosti s investovaním do podielových fondov a je ochotný znášať vysoké výkyvy investície. Ponúka možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov a je vhodný na dlhodobé a pravidelné investovanie. 

 

„Aktívny fond môžeme nazvať aj riešením „do každého počasia“. V prípade dlhodobejšieho nepriaznivého vývoja totiž umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív,“ dopĺňa Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií PPSS. Pre ilustráciu, Aktívny fond zarobil za rok až 26,31 percenta. Od vzniku fondu to bolo už spomínaných 8,78 percenta p.a. Odborníci však odporúčajú do tohto fondu investovať len tým, ktorí znášajú vysokú mieru rizika. Na stupnici rizikovosti v škále od 1 do 7 je na 6. priečke. Upozorňujú totiž, že doterajšie výnosy negarantujú tie budúce.

 

Ak sa niekto bojí riskovať odporúčame investovať do Stabilného fondu o.p.f.. Za rok zaznamenal aj napriek jarným výkyvom na trhoch výnos 2,49 percenta. Od vzniku fondu v auguste 2018 je to 3,09% p.a.. Fond je vhodný aj pre začiatočníkov v investovaní, na stupnici rizík ide o trojku z možnej sedmičky stupňov, teda mierne riziko. „Stabilný fond o.p.f. je špeciálny fond cenných papierov, určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom, než aké sú napríklad na termínovaných vkladoch,“ vysvetľuje Matej Varga. 

 

Pre mierne pokročilých investorov je vhodný Kapitálový fond o.p.f. „Ide o fond, ktorý pri akceptovaní mierneho až stredného rizika umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív,“ konštatuje Matej Varga. Jeho ročná výkonnosť bola na úrovni 3,16 percenta. Od vzniku fondu zarobil 3,22 percenta ročne.