Choroba predraží dovolenku o stovky eur

Z prieskumu vyplýva, že každý tretí Slovák cestuje do zahraničia bez cestovného poistenia. Pritom, jeho cena je v porovnaní s nákladmi za ošetrenie bežných zdravotných ťažkostí zanedbateľná. Napríklad, liečba úpalu v Turecku vás vyjde na 500 eur, pomoc s boľavým zubom v Taliansku na viac ako 390 eur. Polovica Slovákov však plánuje dovolenkovať na Slovensku, kde netreba zabúdať na poistenie aj na zásah Horskej služby. Cestovné poistenie k Užitočnému účtu Poštovej banky je k dispozícii pre celú rodinu za pár eur s horským poistením zadarmo.

Prieskum Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2 muse však potvrdil, že väčšina našincov už nemieni riskovať a až 72% ľudí, ktorí plánujú letnú dovolenku sa chcú dať poistiť. 55% už poistených má uzatvorené celoročné cestovné poistenie. Ľudia sa najviac obávajú o svoje zdravie a s tým súvisiace náklady. Nasleduje záujem o poistenie batožiny a osobných vecí. Viac ako tretina ľudí, ktorí dovolenku v lete plánujú,  uvažuje o poistení aj pre prípad, že by spôsobili škodu niekomu inému.

Z nepríjemných situácií na dovolenke sa ľudia najčastejšie stretli s úrazom bez potreby hospitalizácie (14%). Nasledovalo meškanie letu (8%), strata alebo odcudzenie batožiny a ďalších osobných vecí (7%), úraz s nutnosťou hospitalizácie (5%) a potreba privolať asistenciu k vozidlu (4%).

Najobľúbenejšími dovolenkovými destináciami Slovákov boli minulý rok Grécko, Bulharsko, Taliansko, Chorvátsko, Španielsko, Egypt a Turecko. „Každou piatou poistnou udalosťou, ktorá ich v týchto krajinách postihla bolo hnačkové ochorenie. Druhým najčastejším zdravotným problémom boli ochorenia horných dýchacích ciest a ťažkosti so zápalom ucha. Nasledoval úpal, alergické reakcie, úrazy, zlomeniny a pomliaždeniny,“ uvádza riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne Ondrej Reichbauer.

Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia vás síce ošetria v krajinách EÚ, v Srbsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande, ale nevyhnete sa  doplatku za ošetrenie, hospitalizáciu alebo za lieky, ktorý sa môže vyšplhať poriadne vysoko. „Dovolenka bez cestovného poistenia vás tak pri spomínaných ťažkostiach vyjde poriadne draho. Dôkazom sú plnenia, ktoré boli vyplatené klientom Poštovej poisťovne. Ošetrenie boľavého zubu stálo 393 eur, bolesť krížov, hnačka a otrava jedlom v Turecku vyšla našich klientov na 238 eur, bolesť ucha v Grécku na 135 eur a o rovnakú sumu sa kvôli zranenej ruke navýšili náklady na dovolenku v Česku. Pri závažných ochoreniach sa môže suma za hospitalizáciu či operáciu v zahraničí vyšplhať na tisíce eur,“ upozorňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Komerčné cestovné poistenie vám  zabezpečí, že výdavky spojené s liečbou nebudete musieť  hradiť z vlastného vrecka. Zaplatí ich za vás poisťovňa, a to až do výšky poistnej sumy uvedenej v zmluve. Týka sa to aj ošetrenia v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Základný balík cestovného poistenia zväčša zahŕňa poistenie liečebných nákladov,  a teda náklady na ošetrenie v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia, hospitalizáciu, lieky, nevyhnutnú diagnostiku, prípadne aj operáciu, prevoz naspäť na Slovensko a iné úkony.

Poštová banka v spolupráci s Poštovou poisťovňou spúšťa od 1. 7. 2017 spolu s novým UŽITOČNÝM ÚČTOM aj vynovenú doplnkovú službu v podobe CESTOVNÉHO POISTENIA K PLATOBNÝM KARTÁM (CPPK). Uzavrieť si môžete individuálne CPPK (15,60 eur/rok) alebo rodinné CPPK (24,20 eur/rok), ktorého platnosť sa rozširuje z Európy na celý svet. „Okrem liečebných nákladov, poistenia zodpovednosti za škodu na majetku a na zdraví, pomoci pri zložení kaucie, poistenia batožiny, športových, elektronických potrieb a akútneho ošetrenia zubov je doplnené aj o novinku –  poistenie do hôr, ktoré zahŕňa poistné krytie na zásah Horskej služby na Slovensku až do výšky 5000 eur,“ dodáva  Ondrej Reichbauer. S nonstop asistenčnou službou získa klient všetky potrebné informácie ako postupovať v prípade neočakávaných udalostí.