Investičné návyky Slovákov sa menia v prospech fondov

  •       V podielových fondoch majú našinci uložených viac ako 7,2 mld. EUR. Z toho 12,5 % tvorí celková čistá hodnota aktív v podielových fondoch v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.
  •       Kapitálový fond o.p.f. dosiahol od svojho vzniku (21. 01. 2014) k 23. 02. 2017 zhodnotenie 11,38 %.

Slováci sú konzervatívni investori. Svoje peniaze chcú mať vždy pod kontrolou a legislatívnou ochranou. No ich pohľad na zhodnocovanie peňazí sa začína meniť. Vlani síce našinci siahali najčastejšie po termínovaných vkladoch, na ktorých mali ku koncu roka 2016 uložených 11,7 mld. EUR. No aj objem investícií do fondov sa vyšplhal už na 7,2 mld. EUR. Podielové fondy sa tak tešia rastúcej popularite. Aj preto PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY prináša klientom Užitočný vklad.

Klienti Poštovej banky vlani najviac zainvestovali do fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.. Výška priemernej investície bola 12 tisíc EUR. V objeme investícií viedol Bratislavský, Nitriansky a Košický kraj. Pod úspech fondov sa podpísal aj Prémiový vklad. Počas štvormesačnej kampane doň klienti investovali viac ako 50 mil. EUR. Prémiový vklad  bol k dispozícii v období od 1. júna 2016 do 30. septembra 2016. „Išlo o ideálnu kombináciu terminovaného vkladu s našim najpredávanejším fondom NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.. Klienti ocenili možnosť rozložiť si svoje úspory v pomere 50:50, pričom do fondov mohli zainvestovať aj viac. Neprišli tak o garanciu úročenia časti peňazí na terminovanom vklade a zároveň si mohli vyskúšať investovanie do fondu s potenciálom vyššieho výnosu,“ upresňuje člen predstavenstva Michal Hausner z Prvej penzijnej.

Prémiový vklad prekvapivo ukázal, že najodvážnejší klienti sú ľudia nad 60 rokov. Ich vklady totiž predstavovali najväčší objem investícií, až 57%. Najopatrnejší sú mladí do 29 rokov so 4% podielom investícií. Pri zriaďovaní Prémiového vkladu bol najväčší záujem o rozloženie úspor v pomere 30:70 v prospech fondu. „Nielen tento fakt nám naznačuje meniaci sa pohľad Slovákov na investovanie a zhodnocovanie úspor. Preto opäť vychádzame v ústrety tým, ktorí sa nechcú úplne vzdať garancie zhodnotenia úspor na termínovanom vklade, ale zároveň si chcú vyskúšať investovanie do podielových fondov. Klientom prinášame Užitočný vklad,“ dodáva Hausner.

Tridsať percent investície si pri ňom môžu uložiť na terminovaný vklad s garantovaným úrokom 1 % p. a. a 70 % do podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f. Investícia je možná už od 1 000 eur, a to bez vstupného poplatku, s viazanosťou 24 mesiacov pri termínovanom vklade a s minimálnym odporúčaným investičným horizontom 2 roky v prípade podielového fondu. Klienti si môžu svoj Užitočný vklad založiť na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo na vybraných poštách od 1. marca do 30. apríla 2017. 

S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Ponuka platí od 1. 3. do 30. 4. 2017