Matky patria medzi najefektívnejších zamestnancov

Bratislava, 12. mája 2017 – Až 85 % žien, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deti si myslí, že matka/rodič s dieťaťom má ťažšiu pozíciu na trhu práce. Podľa odborníkov na ľudské zdroje sú pritom práve matky efektívnejšie ako ich bezdetní kolegovia.

  •       Mamy tvrdia, že to majú v pracovnej oblasti ťažšie, pritom pre zamestnávateľa môžu byť veľkým prínosom.
  •       Skoro polovica mužov by bola ochotná  zostať na materskej dovolenke, hlavne z finančných dôvodov.
  •       Poštová banka si váži matky, ktoré u nich pracujú a k svojmu sviatku dostanú užitočný darček - pol dňa voľna.

V nedeľu oslávime Deň matiek a pri tejto príležitosti sme sa pozreli na to, či sú ženy starajúce sa o deti žiadanou pracovnou silou. Skoro polovica z nich mala po návrate z materskej dovolenky problém získať svoje pôvodné miesto. Aj muži (70%) sa domnievajú, že rodič s dieťaťom je pri hľadaní si práce diskriminovaný práve kvôli obavám, že pre rodičovské povinnosti bude jeho neprítomnosť v práci častejšia a dlhodobejšia. Podľa odborníkov ide o mylnú predstavu.

Výsledky prieskumu poukazujú aj na zmeny v správaní sa mladých rodín na Slovensku. Popri konzervatívnemu modelu, kde muž je hlavne živiteľom rodiny a významnejšie sa nepodieľa  na každodennej starostlivosti o deti, je čoraz častejšie viditeľný i druhý trend. Ten je založený na rovnováhe medzi rodičmi tak po stránke finančného zabezpečenia, ako aj z hľadiska starostlivosti o deti. A aj keď si veľká väčšina žien (73 %) i mužov (68 %) myslí, že na rodičovskej dovolenke by mala byť matka, každý druhý muž by bol ochotný  zostať doma s dieťaťom namiesto partnerky. Najčastejším dôvodom, pre ktorý by tak urobili sú financie - keby mala žena vyšší príjem ako oni. Za vystriedanie sa na rodičovskej dovolenke je tretina Slovákov.

„V Poštovej banke a jej dcérskych spoločnostiach pracuje 970 žien, skoro polovicu z nich tvoria matky. Osvedčili sa nám ako mimoriadne efektívne členky tímu, začo si ich nesmierne vážime. Ženám, matkám je jasné, že po skončení pracovnej doby ich čaká ďalšia „šichta“ – starostlivosť o dieťa. So zreteľom na to, že nebudú mať čas dorobiť si veci doma, prácu neodkladajú, riešia ju skôr systematickejšie, sú nútené plánovať vopred. Aj preto sme sa rozhodli mamám pracujúcim v Poštovej banke, dať darček ku Dňu matiek - pol dňa voľna. Som presvedčený o tom, že si ho zaslúžia,“ dodáva generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Podľa prieskumu Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse v marci 2016 na vzorke 860 respondentov, viac ako 60 % žien považuje materskú dovolenku za prekážku v kariére. Myslí si to aj približne rovnaké množstvo mužov. Asi aj z toho dôvodu nemalé percento opýtaných (32 % mužov, 27 % žien) uprednostňuje kariéru pred rodičovskými povinnosťami. Avšak, mnohé spoločnosti dnes už zavádzajú opatrenia, ktoré zamestnancom uľahčujú skombinovať rodinné a pracovné povinnosti. Pre zamestnávateľov je to nie len nevyhnutné, ale hlavne prínosné. Spokojný rodič = spokojný zamestnanec.

„Aj preto je Poštová banka family-friendly. Vďaka benefitom pre matky/rodičov môžu naši zamestnanci ľahšie skĺbiť „obe povolania“ bez toho, aby deti doplácali na ich pracovnú zaneprázdnenosť a aby sme my pociťovali ich rodičovskú vyťaženosť. Napríklad, raz za štvrťrok poskytujeme voľno pre tehotné ženy a osamelé matky, deň voľna majú rodičia aj počas jarných a letných prázdnin, pri sprevádzaní prváčika do školy, dostávajú aj balíček školských potrieb pre prváčikov, poukážky na MDD, príspevok pri narodení dieťaťa, na začiatku leta organizujeme Family day, kde sú vítané celé rodiny našich zamestnancov.,“ zdôrazňuje prednosti pracujúcich matiek Júlia Jurčíková, riaditeľka Oddelenia ľudských zdrojov Poštovej banky.