Na charitu sú Slováci z roka na rok štedrejší

Bratislava, 5. decembra – Ochota pomáhať ľuďom v núdzi sa v nás prebúdza nielen v období Vianoc. Počet darcov, ako aj objem finančných príspevkov na charitatívne účely postupne narastá. Jednotlivci najčastejšie posielajú sumy vo výške od 10 do 40 eur.

Prieskum o finančnej situácii Slovákov* prezradil, že štvrtina našincov zo svojho príjmu pravidelne niekoho podporuje. Každý piaty z nás prispieva niektorej z charitatívnych organizácii, a to v priemere sumou 14 eur mesačne. Analýza transakcií na účtoch klientov Poštovej banky počas uplynulých viac ako troch rokov pritom ukázala, že empatických ľudí pribúda. „Od roku 2015 do októbra roku 2018 sa zvýšil počet ochotných prispievateľov, množstvo transakcií za účelom charity, ale aj objem darovaných prostriedkov, a to viac ako dvojnásobne. Kým počas prvého sledovaného roku naši klienti pomohli núdznym sumou 25-tisíc eur, len za uplynulých desať mesiacov tohto roku z ich účtov na dobrú vec odišlo vyše 51-tisíc eur. Jednotlivci posielajú najčastejšie sumy od 10 do 40 eur,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Medziročný nárast v počte darov zaznamenal aj portál ĽudiaĽuďom.sk, univerzálny on-line systém darcovstva, otvorený pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. „Od začiatku roku 2018 bolo prostredníctvom nášho portálu sprostredkovaných  viac ako 56-tisíc darov od takmer 27-tisíc darcov, ktorí takto podporili ľudí v núdzi sumou 1 372 000 eur. Začiatkom septembra 2018 ohlásil darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk dosiahnutie hranice 5 miliónov darovaných eur. Výška príspevkov každoročne rastie, medziročne suma darov stúpla o 23 %. Zatiaľ čo v porovnaní rokov 2016 a 2017 išlo o 16-percentný nárast v počte darov, v porovnaní s rokom 2015 je až 100-percentný,“ dodáva Elena Šliangiarová, výkonná riaditeľka Ľudia Ľuďom. Priemerný dar, ktorým darcovia najčastejšie podporia výzvu jednotlivca či organizácie cez tento kanál, je 10 eur.

Podľa skúseností darcovského portálu pocit spolupatričnosti a potreba pomáhať iným sa v Slovákoch prebúdza najmä v zimných mesiacoch, keď sme všetci o čosi citlivejší a vnímavejší. „Teší nás však, že rozdiel v počte darov, alebo darovanej sumy v jednotlivých mesiacoch v porovnaní s decembrom nie je závratný, čo je dôkazom toho, že aj počas roka sú ľudia ochotní pomáhať,“ hovorí E. Šliangiarová. Predpoklad, že najštedrejší sme v období Vianoc, sa nepotvrdil ani v radoch klientov Poštovej banky. „Svoje srdcia a peňaženky otvárajú na podporu iných viac–menej rovnako často v priebehu celého roka. V roku 2015 bol predsa len o niečo silnejší mesiac november, o rok neskôr máj, vlani sme sa najviac rozdávali v septembri a tento rok zatiaľ vedie október,“ dodáva L. Žáčková. Aj týždeň môžeme rozdeliť na empatickejšie a menej empatické dni. Slováci sú najochotnejší pomáhať v  pondelok.

Najviac nás dokážu osloviť osudy rodín, ktoré potrebujú finančné prostriedky na liečbu alebo rehabilitácie pre dieťa. Iní svojím darom podporujú organizácie, či združenia, ktorých činnosť sa im páči a vnímajú ju ako prospešnú a zmysluplnú. Výber jednotlivých výziev – žiadostí o pomoc, spomedzi ktorých si darcovia vyberajú, je veľmi individuálny. Obrovskú vlnu nezištnej pomoci a spolupatričnosti dokážu ľudia prejaviť pri rôznych aj pri akútnych situáciách, kedy napríklad príde rodina o dom v dôsledku požiaru a podobne.

Ani zamestnanci Poštovej banky nie sú ľahostajní voči ťažkým osudom iných ľudí a celoročne podporujú aktivity Nadácie Poštovej banky, ktoré sa zameriavajú aj na túto oblasť:

  • Na konci prázdnin sa v rámci projektu Do školy s Poštovou bankou jednotlivé oddelenia postarali o kompletnú školskú výbavu pre 35 detí zo sociálne slabších rodín.
  • V rámci Vianočných trhov banka poskytuje vlastné priestory chráneným dielňam, alebo domovom sociálnych služieb na predaj vianočného sortimentu, ktorý si sami vyrobili, a o ktorý je medzi zamestnancami banky vždy veľký záujem.
  • Výťažok z tomboly na vianočnom večierku Poštovej banky každoročne putuje na dobrú vec. Tento rok je určený pre Nadáciu detského kardiocentra na financovanie vzdelávania detí, ktoré kvôli chorobe nemôžu navštevovať školu s ostatnými spolužiakmi.
  • Obľúbenou charitatívnou aktivitou je aj Stromček splnených prianí. Jednotlivci alebo skupiny zamestnancov môžu splniť niektoré z 55 vianočných želaní detí a ich rodín, ktoré by bez pomoci iných nezažili štedré sviatky. Okrem toho, každému členovi týchto rodín prispeje Nadácia Poštovej banky sumou 20 eur na vianočné prípravy.
  • Na jeseň tiež organizuje Nadácia Poštovej banky zbierku šatstva pre ľudí z sociálne slabých rodín.

*Základnú sondu do života Slovákov realizovala agentúra 2muse na základe požiadavky Poštovej banky v marci 2018. Na prieskume sa zúčastnilo 1454 respondentov.