Slovákov sme sa opýtali, čo u nich doma, na veľkonočnom stole, nesmie chýbať. Okrem tradičných jedál sú to aj drinky. Respondenti ich spomínali dokonca častejšie ako chlieb, či vianočku. Napriek tomu, v rámci Európskej únie nepatríme medzi lídrov v týždennej konzumácii alkoholu. 

Takmer polovica Slovákov vníma Veľkú noc ako kresťanské sviatky a viac ako štvrtina našincov skôr ako sviatky jari. V každom prípade, spája sa nám s ňou tradícia šibania, oblievania a stretávania sa s najbližšími. Tieto zvyky idú ruka v ruke s tradíciou bohatého pohostenia veľkonočnými špecialitami, ako aj alkoholickými prípitkami. 

Pri tejto príležitosti sme sa pozreli na konzumáciu alkoholu a cigariet doma, aj v ostatných krajinách Európskej únie. Podľa údajov Eurostatu tu existujú veľké rozdiely tak medzi pohlaviami, ako aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Alkoholické nápoje chutia viac mužom. „V rámci EÚ ich konzumuje každý týždeň, ale nie na dennej báze, až 38 % chlapov a 23 % žien  starších ako 18 rokov. Spomedzi krajín Únie sa podiely mužov pohybujú od 21 % v Lotyšsku do 52 % v Spojenom kráľovstve a žien od 5 % v Rumunsku a Litve do 40 % v Spojenom kráľovstve,“ uvádza Jana Glasová, analytička Poštovej banky. Slovensko sa v rámci tohto prieskumu umiestnilo medzi krajinami s nižšou týždennou konzumáciou alkoholu. Drink si každý týždeň dopraje 25,8  % mužov a 7,6  % žien. Medzi lídrov v tomto rebríčku, po Británii, patrí Írsko, Dánsko, Luxembursko, Švédsko a Nemecko, ale aj Česká republika (47,4 % mužov, 24,4 % žien).

Početnejšiu skupinu fajčiarov nájdeme tiež medzi mužmi. V rámci EÚ takmer štvrtina z nich, vo veku 18 a viac rokov, sú denní fajčiari v porovnaní so 16 % žien. Pomer sa líši od 10 % mužov vo Švédsku do 40 % na Cypre a od 9 % žien v Rumunsku do 23 % v Rakúsku. Na Slovensku si každý deň zapáli 31,2 % chlapov a 16,1 % žien. U našich českých susedov nájdeme rovnakých počet fajčiarok, ale o niečo menej fajčiarov (28,2 % mužov).

To, že súčasťou našej tradičnej pohostinnosti je aj alkohol svedčia i výsledky * prieskumu Poštovej banky o veľkonočných zvykoch. „Kým chlieb, vianočku, slané, či sladké pečivo alebo obložené chlebíčky predstavujú súčasť sviatočnej tabule pre 9 % Slovákov, bez drinkov si tieto sviatky nevie predstaviť 12 % z nás,“ dodáva Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Odpovede respondentov síce naznačujú ústup veľkonočných zvykov, ale radosť z oblievania si stále nenechá ujsť každý druhý muž. Oblievanie a šibanie je možné zažiť najmä po hranici od západu na východ a v menších obciach.

Veľká noc sa nám nespája nielen s jedlom, šibaním a pripíjaním si na zdravie, ale aj s oddychom. Mladí ľudia si užívajú Veľkú noc napríklad aj na chalupách a najmä ľudia v strednom roku využívajú veľkonočné voľno za účelom dovolenky. Mimo svojho domova, domácnosti býva na sviatky pätina ľudí, medzi mladými každý štvrtý. Veľkú noc však trávime predsa len najmä v rodinnom kruhu.

*Prieskum spoločnosti 2muse na vzorke 504 respondentov, Slováci – zvyky a tradície, sviatky