Nadácia Poštovej banky prerozdelí folklóristom grant 50 000 eur

Poštová banka vstúpila aj do druhej série šou Zem spieva, ktorá odštartovala v sobotu na obrazovkách RTVS a z grantu NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY finančne podporí nielen vybraných súťažiacich.

Relácia Zem spieva sa vlani stala najúspešnejším a najsledovanejším pôvodným televíznym formátom za posledných 10 rokov. Dokázala, že tradičný folklór má aj v dnešnej modernej dobe veľký zásah a význam vo formovaní národného povedomia. Poštová banka je presvedčená, že folklór je dar budúcim generáciám, dedičstvo, o ktoré sa musíme starať a zveľaďovať, aby sme ho mohli odovzdať ďalej. „O tom, že sa staneme sponzorom programu Zem spieva aj v jeho pokračujúcej sérii sme preto ani nachvíľu nezapochybovali a NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť odmení tých, ktorí s láskou zachovávajú naše tradície,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Z grantu Nadácie Nápad pre folklór podporíme 10 súťažiacich Zem spieva. Nezávisle od hodnotenia odbornej poroty, Nadácia s pomocou vlastných garantov vybrala 10 talentov z pomedzi účinkujúcich, ktorí ich najviac zaujali a každému z nich daruje 1 000 eur na podporu ich činnosti.

Do grantového programu Nápad pre folklór sa však môže zapojiť každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom snaží o zachovanie našich tradícií. O finančný príspevok pre svoj folklórny súbor, na podporu remeselnej činnosti, organizovanie festivalov či inú formu zachovania kultúrneho dedičstva sa môžu uchádzať aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky. Grant NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY je určený na realizáciu tých najlepších folklórnych nápadov, ktorých cieľom je podpora tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru. Jeden nápad môže získať maximálnu 3 000 eur.

 „V prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporí nápady v maximálnej hodnote 39 000 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z podporených nápadov je najlepší. TOP projekt získa mimoriadnu prémiu 1 000 €,“ upresňuje L. Žáčková. Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni, spolu so zástupcami Nadácie Poštovej banky.

Grantový program Nápad pre folklór je otvorený od 13. januára 2018. Nápad je možné zaslať do 25. marca 2018. Výsledky 1. kola hodnotenia budú zverejnené 23. apríla 2018. Od tohto dňa až do 2. mája 2018 prebehne hlasovanie o TOP nápad, ktorý získa prémiu 1 000 Eur. Rozhodne o ňom verejnosť hlasovaním na stránke www.napadprefolklor.sk

Medzi súťažiacich šou Zem spieva a tie najlepšie folklórne nápady celkovo prerozdelíme 50 000 Eur. Viac informácií o možnosti uchádzať sa o príspevok z grantu nájdete na stránke www.napadprefolklor.sk