Novou členkou predstavenstva Poštovej banky je Zuzana Žemlová

Zuzana Žemlová bude zodpovedať za oblasť riadenia rizík.

Pred príchodom do Poštovej banky pôsobila Zuzana Žemlová v Sberbank Slovensko ako členka predstavenstva, kde pracovala od roku 2013.

Zodpovedala za oblasť riadenia rizík a bola tiež členkou Úverového výboru, Výboru pre správu rizík, ALCO. Od roku 2010 vykonávala svoju činnosť ako členka predstavenstva v Unicredit Bank Slovensko. „Teším sa na nové výzvy v Poštovej banke, rovnako ako na celý tím ľudí. Nastupujem v období veľkých zmien, ktoré so sebou prinesú aj veľa nových príležitostí,“ hovorí Zuzana Žemlová, členka predstavenstva Poštovej banky.

Predstavenstvo Poštovej banky pôsobí v tomto zložení:

Andrej Zaťko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, a.s.

Peter Hajko – člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailového bankovníctva.

Zuzana Žemlová – členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík.