Bratislava, 25. mája 2020 - Dvaja z piatich ľudí, ktorí dnes majú hypotekárny alebo spotrebný úver si myslia, že ich schopnosť splácať tieto záväzky sa nasledujúce tri mesiace trochu alebo oveľa zhorší. Vyplýva to z aprílového prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse.* Odklad splátok je pritom iba jedna z možností, ako preklenúť náročnú finančnú situáciu. Pomôcť môže poistenie úveru, ale aj jeho refinancovanie.

 

Až 52 % Slovákov dnes hodnotí svoju finančnú situáciu ako horšiu, čo je mierne viac v porovnaní so stavom na začiatku pandémie. Približne polovica populácie má obavy zo zníženia alebo straty príjmu v priebehu tohto roka v dôsledku koronakrízy. Výsledky prieskumu spoločnosti 2muse sa odrážajú aj v štatistikách Poštovej banky v súvislosti s odkladom splátok. O túto formu pomoci už požiadali tisícky klientov. „U nás je to až desatina (10 %) zo všetkých, ktorí si v minulosti vzali hypotéku. Podobne sú na tom ľudia so spotrebnými úvermi – o odklad požiadalo 7,5 % dlžníkov,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Poštová banka vyhovela viac ako 96 percentám žiadateľov.

 

„Dôvodom zamietnutia u niektorých klientov boli neuhradené splátky. Ak je klient už pred podaním žiadosti v omeškaní s minimálne dvomi splátkami, v súlade s podmienkami odloženia splátok z dôvodu pandémie mu nemôžeme uznať žiadosť o ich odklad,“ konštatuje hovorkyňa banky. Ak klient vyplnil žiadosť o odklad nesprávne, prípadne nebola kompletná, banka ho kontaktovala kvôli oprave či doplneniu. „Takýmto klientom odklad po doplnení odsúhlasíme. Samozrejme v prípade, ak neboli ku koncu februára v omeškaní so splácaním viac ako 30 dní, prípadne nedlžili viac ako sto eur alebo nevedieme ich úver ako zlyhaný,“ dodáva Lýdia Žáčková.

 

Odklad splátok je jedným z najrýchlejších opatrení, ktorým vláda zareagovala na koronakrízu. Cenou za rýchlosť je však generálny charakter opatrenia. „O odklad žiadajú aj klienti, ktorí ho nepotrebujú. Toto by sám o sebe nebol problém, ale banky sa dnes napríklad musia vysporiadať s dilemou, ako sa správať ku klientom, ktorí požiadali o odklad splátok a vzápätí majú snahu ďalej sa zadlžovať. Skutočný dopad odkladov splátok v retailovom segmente budeme schopní vyhodnotiť až po uplynutí obdobia odkladu, ale predpokladáme, že istá časť klientov nebude schopná začať úvery riadne splácať,“ uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

 

Aj spotrebný úver sa dá refinancovať

 

Ak sa klientom znížil príjem a v dôsledku toho musia okresať aj mesačné výdavky, výraznú úsporu môžu dosiahnuť aj refinancovaním svojich pôžičiek. Poštová banka aj naďalej ponúka úver na bývanie s úrokom už od 0,5 % p.a.. Pri refinancovaní hypotéky pritom existuje možnosť navýšiť si ju a splatiť vďaka nej aj spotrebný úver či lízing. „Aj takto chceme pomôcť ľuďom, pre ktorých sa v dôsledku koronakrízy stali splátky úverov príliš zaťažujúce. Našu ponuku úveru držíme stále so sadzbou od 0,5 % ročne, čo je dlhodobo najlepší úrok na trhu. Refinancovaním svojich existujúcich úverov našou hypotékou tak ľudia môžu ušetriť desiatky eur mesačne,“ konštatuje hovorkyňa Lýdia Žáčková.

 

Priemerná úroková sadzba pre úvery na bývanie za prvý štvrťrok 2020 bola na úrovni 1,66 % p.a.. Pri takejto sadzbe a úvere vo výške 100-tisíc eur klient zaplatí mesačne 352 eur. Refinancovaním tohto úveru so sadzbou 0,5 % p.a. by si znížil mesačnú splátku na 299 eur. Ušetril by tak viac ako 50 eur každý mesiac.

 

Kedy zaplatí splátky poisťovňa

 

Ak klient nevládze splácať svoje úvery, o pomoc môže požiadať aj poisťovňu, v ktorej si úver poistil. „Napríklad poistenie pracovnej neschopnosti (PN) v Poštovej poisťovni kryje výpadok príjmu kvôli dlhodobej PN aj z dôvodu koronavírusu. K plneniu z poistenia dochádza, ak je klient PN aspoň 60 dní,“ vysvetľuje Lýdia ŽáčkováPoistenie pracovnej neschopnosti kryje aj prípad dvojtýždňovej povinnej karantény, a to tak, že ak klientovi počas karanténnej PN bude diagnostikované ochorenie COVID-19, poisťovňa to bude považovať za jednu poistnú udalosť a do doby trvania PN zahrnie aj obdobie z karantény. „Pri spotrebných úveroch poisťovňa plní maximálne 6 splátok, pri úveroch na bývanie až 12 splátok úveru z jednej poistnej udalosti, ak sú splnené zmluvné podmienky. Odporúčame preto preštudovať si úverovú zmluvu a poistné podmienky, za akých má klient nárok žiadať o dočasné splácanie úveru poisťovňu,“ dodáva L. Žáčková.

 

Podmienky hypotekárneho úveru

 

Výška úveru:

  • do 50% hodnoty nehnuteľnosti: úroková sadzba je od 0,50% p.a.
  • od 50,01 do 60% hodnoty nehnuteľnosti: úroková sadzba je od 0,6% p.a.
  • od 60,1 do 70% hodnoty nehnuteľnosti: úroková sadzba je od 0,7% p.a.
  • od 70,1 do 80% hodnoty nehnuteľnosti: úroková sadzba je od 1,0% p.a.
  • od 80,01% hodnoty nehnuteľnosti: úroková sadzba je od 2% p.a. fixácia 1, 2, 3 a 5 rokov

 

www.postovabanka.sk/uvery-a-pozicky/uvery-na-byvanie

 

* Prieskum „Spotrebiteľský pulz počas pandémie“ prebiehal online opytovaním v priebehu apríla na vzorke 319 respondentov.