Bratislava, 17. marca 2021: Rok 2020 bol pre všetky sektory, vrátane bankového, veľkou skúškou. Do spomaľujúcej ekonomiky zasiahla korona kríza, mnohé sektory sa potýkali s výpadkami tržieb, klienti bánk sa správali obozretnejšie, iní odkladali splátky svojich úverov.  Kým celý bankový sektor sa prepadol v ziskovosti o takmer 27 % percent (podľa predbežných, neauditovaných výsledkov, ktoré zverejnila NBS), Poštovej banke sa podarilo udržať čistý zisk stabilný. Jeho výška v roku 2020 dosiahla 44,4 mil. eur, čo je len o 3 percentá menej ako v predchádzajúcom roku. Konsolidovaný zisk skupiny Poštovej banky dokonca medziročne narástol o sedem percent. Stabilné hospodárenie banky podporila minulý rok vyššia ako plánovaná výkonnosť v oblasti korporátnych úverov, vyššie dividendy od dcérskych spoločností, vyššie poplatkové výnosy, zefektívnenie administratívnych nákladov banky ako aj zrušenie bankového odvodu. 

Poštová banka v minulom roku oznámila historickú zmenu svojej stratégie. V roku 2021 sa stane hlavnou bankou digitálna 365.bank, ktorá bola doteraz odštepným závodom. Pod značku 365.bank prejde všetkých terajších 54 pobočiek Poštovej banky a značka Poštová banka zostane na viac ako 1 500 miestach Slovenskej pošty.

 

Nástup pandémie v minulom roku priniesol banke neistotu, no jej dopad nedosiahol pôvodné očakávania. Tvorba opravných položiek napriek medziročnému nárastu neprekročila očakávanú revidovanú hodnotu na rok 2020. „Začiatok pandémie a nastavenie bankového odvodu nás, samozrejme, nútili prispôsobiť očakávania ohľadom hospodárskeho výsledku obozretne. Vďaka úsporným opatreniam v oblasti nákladov  sme však nakoniec zostali v stabilnom zisku a nezastavili rozvojové aktivity, ktorých prínos pocítia naši klienti už tento rok. Popritom sme mohli aj poskytovať bezúročné pomocné úvery obyvateľstvu aj podnikom,“ povedal CEO Poštovej banky a 365.bank Andrej Zaťko. „Navyše vďaka opatreniam a nášmu zodpovednému prístupu, sme ako jediná banka na Slovensku, znížili v októbri poplatok za vedenie bežného účtu. Splnili sme tak sľub, ktorý sme dali našim klientom ešte začiatkom roka,“ dodáva Andrej Zaťko.

 

Objem poskytnutých úverov klientom v roku 2020 narástol o 13,8 percenta na 2,77 miliardy eur. Pod rast sa vo väčšej miere podpísali korporátne úvery. Úvery domácnostiam narástli o 126 miliónov eur. Napriek rastu objemu poskytnutých úverov klesli úrokové výnosy o 10,8 percenta na 151,8 milióna eur. „Dôvodom je pretrvávajúci boj o klienta, kvôli čomu úrokové sadzby aj napriek pandémii dosahujú historické minimá,“ vysvetľuje Andrej Zaťko.

 

Pozitívny dopad na hospodárenie mali aj dcérske spoločnosti Poštovej banky, ktoré vyplatili dividendy vo výške skoro 16 miliónov eur, čo je takmer o štyri milióny eur viac ako v roku 2019. Prvá penzijná správcovská spoločnosť sa stala  druhou najväčšou správcovskou spoločnosťou na Slovensku z pohľadu čistého majetku fondov.

 

Poštová banka  rástla na strane vkladov od klientov, pod ktorý sa aj v roku 2020 podpísali retailoví klienti, vrátane klientov 365.bank. Počet klientov digitálnej banky 365.bank sa medziročne zvýšil o 84 percent na úroveň približne 55-tisíc klientov. V minulom roku 365.bank ako prvá na slovenskom bankovom trhu priniesla plne digitálnu platobnú kartu, spustila platený účet a  pripravuje sa na svoj výrazný rast po prebratí pobočkovej siete od Poštovej banky v tomto roku. 365.bank si aj minulý rok udržala prvenstvo najpreferovanejšej digitálnej banky na trhu v rámci všeobecnej populácie aj cieľovej skupiny. 

 

Rok 2021 bude pre skupinu Poštovej banky veľmi dôležitý. Zavŕši sa totiž proces transformácie na modernú banku s omnichanel bankingom pod značkou 365.bank. „Naše úsilie a investície sa v súčasnosti sústreďujú práve na túto zmenu, vďaka ktorej budú mať klienti plnohodnotnú banku s predajným kanálom, ktorý si vyberú,“ dodáva Andrej Zaťko, ktorý minulý rok zavŕšil päť rokov vo vedení bankovej skupiny. Za ten čas sa zo starej dámy bankového trhu stala plnohodnotná banka, ktorej nový klient omladol o 10 rokov, zefektívnil sa model spolupráce so Slovenskou poštou a úverové portfólio banky sa výrazne prečistilo. „Ostatnú „päťročnicu“ môžem hodnotiť ako veľmi úspešné obdobie celej skupiny Poštovej banky, kde banka nabrala nový dych. Tento rok nás čaká ďalšia etapa prechodu k modernému bankovníctvu,“ uzatvára Andrej Zaťko.

infografika    HV    2020