„Poštová banka bude posilňovať svoj pozicioning najdostupnejšej banky v regiónoch. A to ako v oblasti produktov, tak aj komunikácie. Budem sa maximálne snažiť zužitkovať svoje doterajšie skúsenosti, aby sme boli našim klientom ešte bližšie a ponúkali im jasnú a pochopiteľnú komunikáciu. Veľmi sa teším na spoluprácu so skúsenými a šikovnými ľuďmi. Verím, že sa nám spoločnými silami bude dariť naďalej upevňovať pozíciu Poštovej banky ako banky na pošte, posúvať ju ešte bližšie k cieľovým skupinám a hľadať príležitosti pre jej ďalší rast,“ povedala Lenka Kalafut Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky.

Kalafut    Lendacka

Lenka Kalafut Lendacká má dlhoročné skúsenosti v oblasti PR a externej komunikácie. Do Poštovej banky prichádza zo spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, kde zastávala pozíciu PR manažéra a mala na starosti komplexnú externú komunikáciu. Predtým pracovala v Poštovej banke na pozícii hovorkyne, takže prostredie banky dôverne pozná. Do roku 2013 pôsobila v PR agentúre AMI Communications, kde mala na starosti komunikáciu klientov z oblasti FMCG, dopravy a energetiky.