Bratislava, 31. mája 2021: Najlepší výsledok za ostatných 12 rokov zaznamenala Poštová poisťovňa z pohľadu objemu celkového predpísaného poistného, ktorý vzrástol na úroveň 17,4 milióna eur. Aj napriek negatívnym ekonomickým javom dosiahla poisťovňa pozitívny hospodársky výsledok, keď vykázala zisk na úrovni 1,5 milióna eur. Tento rok sa už bude niesť v duchu pripravovanej zmeny a prevodu sto percent akcií Poštovej poisťovne na nového majiteľa.

 

Poštovej poisťovni sa historicky darilo a to aj napriek tomu, že rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu. Objem celkového predpísaného poistného narástol o 3 percentá na úroveň 17,4 milióna eur, a to vďaka životnému poisteniu, ktoré narástlo o 5 percent na 15,9 milióna eur. Je to historicky najlepší výsledok od roku 2008, kedy sa stala členom skupiny Poštovej banky. Neživotné poistenie zaznamenalo pokles o 300-tisíc eur na 1,5 milióna eur.

Bilančná suma Poštovej poisťovne dosiahla ku koncu minulého roka hodnotu 45 miliónov eur, vlastné imanie bolo na úrovni 15,6 milióna eur. Spoločnosť počas roka 2020 kryla kapitálovú požiadavku na solventnosť v dostatočnom pomere použiteľnými vlastnými zdrojmi. Poštovej poisťovni sa tiež darilo optimalizovať administratívne náklady, čo viedlo k ich zníženiu o tri percentá 

Rástli náklady na poistné plnenia. Po zohľadnení zmeny technických rezerv boli na úrovni 100-tisíc eur v neživotnom poistení a 7,7 milióna eur v životnom poistení.

Všetky tieto ukazovatele mali vplyv na výsledok hospodárenia. Ten bol v konečnom dôsledku pozitívny. Zisk bol na úrovni 1,5 milióna eur.

Rok 2021 sa v Poštovej poisťovni bude niesť v duchu pripravovaného prevodu sto percent akcií zo súčasných akcionárov  Poštovej banky, a.s. a Slovenskej pošty, a.s. na spoločnosť Union poisťovňa, a.s., čím by sa Poštová poisťovňa mala stať súčasťou holandskej poisťovacej skupiny Achmea.