Pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Podielové fondy PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEU SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s získali za rok 2016 štyri hodnotené ocenenia:

Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2016 sa stal fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. s celkovými celoročnými čistými predajmi vo výške 77,6 mil. EUR. Ide o špeciálny fond nehnuteľností vhodný pre investorov očakávajúcich vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou. Tento rok oslávi 10. výročie svojho vzniku a do 3. marca 2017 dosiahol celkové zhodnotenie 65 %. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. získal tiež ocenenie Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií.

Ďalšie dve ocenia získal fond KRÁTKODOBÝ DLHOPISOVÝ o.p.f. KORUNA, ktorý zvíťazil v kategóriách:

  • Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií a
  • Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií.

KRÁTKODOBÝ DLHOPISOVÝ o.p.f. KORUNA je tým pravým riešením pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by svoje peniaze lepšie zhodnotiť v časovom horizonte 6 a viac mesiacov.

 „Toto ocenenie je výsledkom práce celého tímu Prvej penzijnej, určite si ho zaslúžia. Poďakovanie však patrí tiež klientom, ktorí takto prejavili dôveru v naše schopnosti a skúsenosti. To, že sa obrátili práve na nás, predstavuje veľkú zodpovednosť a ešte väčšiu motiváciu dosahovať aj naďalej rovnako pozitívne výsledky ako doteraz“, uviedol Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.