Poštová banka vlani intenzívne investovala do zmeny

Rok 2016 bol pre Poštovú banku rokom príprav na premenu 23 ročnej banky na modernú univerzálnu banku a na naštartovanie jej novej stratégie – komunikačnej, vizuálnej, ale hlavne obchodnej. Banka ju predstavila v úvode roka 2017. Úspech s novou produktovou stratégiou sa však dostavil už v závere minulého roka, keď banka zaznamenala historicky najlepšie obchodné výsledky vôbec.

 

Na vývoj hospodárskeho výsledku Poštovej banky v minulom roku výraznejšie vplývalo viacero faktorov. Banka vlani investovala do nových rozvojových projektov, modernizácie produktov, infraštruktúry, do rozširovania pobočkovej siete a redizajnu súčasných predajných miest. Napriek tomu dosiahla Poštová banka zisk po zdanení na úrovni 49,3 milióna eur. V medziročnom porovnaní to bolo očakávané zníženie. „Správnosť nastavenia novej stratégie Poštovej banky sa nám potvrdzuje každým dňom. Plánovali sme, že nasmerovanie do novej éry, rovnako ako modernizácia produktov a služieb sa odzrkadlia v krátkodobom poklese hospodárskych výsledkov banky v minulom a v tomto roku,“ hovorí Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky. Dôležitým faktorom pre hospodársky výsledok boli aj pretrvávajúce nízke úrokové sadzby na trhu a silné konkurenčné prostredie. Dôsledkom toho čisté úrokové výnosy banky klesli medziročne o 11,6 percenta na 163,7 milióna eur. Bilančná suma banky narástla na 4,3 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,9 percenta. Úvery klientom dosiahli celkový objem 2 mld. eur a vklady klientov 3,6 mld. eur. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast v úveroch o 4,3 percenta a vkladoch o 1,9  percenta. Pozitívna zmena nastala aj v ukazovateli kapitálovej primeranosti Tier I, čiže percente z rizikovo vážených aktív, ktorý vzrástol zo 17 percent na 17,4 percent.

Desiateho januára 2017 odštartovala Poštová banka komplexnú novú stratégiu, celkový nový koncept pobočkovej siete a začala prinášať nové produkty či služby. „Počas týchto dvoch mesiacov sme klientom predstavili, dnes už pre mnohých nevyhnutnú, mobilnú aplikáciu. Ako jediná banka sme ponúkli Štartovaciu pôžičku úplne bez poplatkov, prostredníctvom ktorej si klienti mohli vyskúšať naše služby a taktiež sme rozšírili Dobrý účet, ktorý sa stal rodinným účtom so štyrmi platobnými kartami zadarmo. V tomto tempe prinášania produktových inovácií rozhodne nepoľavíme,“ hovorí A. Zaťko. V januári banka otvorila novú pobočku v Senici a ďalšie sú v pláne. Pokračovať bude aj v redizajne existujúcej pobočkovej siete a v skvalitňovaní servisu a prinášaní nových produktov. Nová stratégia Poštovej banky je výsledkom jej celkovej premeny, ktorá sa začala po prebratí banky novým akcionárom v roku 2015 a ukončí sa v roku 2020.