Slováci majú strach z úverov, do omeškania sa však dostávajú len výnimočne

O spotrebný úver žiadajú častejšie ženy, so žiadosťou o vyššiu čiastku v podobe hypotéky do banky prichádzajú väčšinou muži. Tí si aj viac veria, že ju dokážu splácať bez väčších problémov. Neistota v tomto smere však žije v každom z nás. V Poštovej banke sme sa preto pozreli na disciplínu našich klientov v splácaní finančných záväzkov. Počet zlyhaných úverov ukazuje, že obavy Slovákov z neschopnosti vrátiť požičané sú neopodstatnené.

Medzi žiadateľmi o spotrebný úver vedú ženy. Do omeškania v splácaní sa však častejšie dostávajú muži, čo len potvrdzuje všeobecný fakt, že nežnejšie pohlavie vie lepšie hospodáriť s peniazmi. „Kým u žien bola vlani miera zlyhávania úverov približne na úrovni 1,5 %, u mužov evidujeme 3 % zlyhaných úverov za posledný rok,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Najviac spotrebákov majú klienti vo veku 40 – 50 rokov, najväčšiu mieru zlyhávania úverov evidujeme u 20 – 24-ročných klientov. „V uplynulom roku sa do omeškania dostalo až 5 % z nich. V splácaní sú najdisciplinovanejší ľudia po 40-tke. Súvisí to s tým, že mladí ešte nemajú pravidelný príjem, ani rezervu na vykrytie jeho dočasného výpadku a starší majú navyše aj lepšiu finančnú disciplínu,“ dodáva L. Žáčková.

Pri žiadostiach o vyššie sumy v podobe hypotéky dominujú muži. V  portfóliu Poštovej banky tvoria až 60 %. Najväčší objem úverov (spotrebných aj hypotekárnych) vlani načerpali v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Najväčšie starosti so splácaním spotrebákov majú v Banskobystrickom, Prešovskom a Trnavskom kraji, ale ani tam nemôžeme hovoriť o katastrofe. Miera zlyhania úverov v týchto regiónoch sa pohybuje približne na úrovni 2,5 %. Klienti, ktorí sa dostanú do omeškania, ale splatia celý svoj dlh, sa v omeškaní nachádzajú v priemere 28 dní.

S poistením splatíte úver bez obáv

Z prieskumu Poštovej banky vyplýva, že všetky vekové kategórie majú obavu o svoju finančnú budúcnosť, z čoho vyplýva aj neistota v otázke schopnosti splácať úvery. Najopatrnejší sú ľudia do 35 rokov, pravdepodobne aj z dôvodu nižšej rezervy, z ktorej by mohli čerpať pri prípadnom výpadku príjmu. 46-roční a starší Slováci sú v otázke zadlžovania sa sebaistejší. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú minimálne. Mierne väčšiu istotu pri splácaní úverov však predsa len majú muži.

Potvrdzujú to aj údaje Poštovej poisťovne, v ktorej je práve poistenie schopnosti splácať úver najžiadanejším produktom. „Viac ako polovicu klientov, ktorí si poistili svoj spotrebný úver, tvoria ženy, priemerný vek žiadateľa je 43 rokov a priemerná výška poisteného úveru je 8 900 eur,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky.

Poistiť si môžete nie len spotrebný úver, ale aj hypotéku. Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú dlhodobá pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie. Môžete si ho uzatvoriť k úveru Užitočné bývanie od Poštovej banky, ktoré teraz  získate už od 1 % p.a. s fixáciou až na 5 rokov, a to bez poplatku za jeho poskytnutie.