Slováci najviac dôverujú učiteľom, najmenej politikom

Slováci najviac veria učiteľom a lekárom, najmenej politikom a vláde. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky, ktorý pre ňu od 26. septembra do 1. októbra  2018 na vzorke 514 respondentov realizovala agentúra Nielsen. Poštová banka podporí školy, pedagógov aj žiakov prostredníctvom grantu Nápad pre školy a rozdelí im až 50 000 eur.

V prvej päťke najdôveryhodnejších inštitúcií a odvetví sa okrem učiteľov a doktorov umiestnili aj banky, automobilky a letecké spoločnosti. Politici v tomto prieskume prepadli, keďže v priemere dosiahli na škále jedna (najhoršie) až desať (najlepšie) nižšiu známku ako trojka. Spolu s nimi v rebríčku dôveryhodnosti pohorela aj vláda. Tá sa s priemerným hodnotením, iba o niečo lepším než trojka, umiestnila na druhom najhoršom mieste.

Učitelia víťazia všade
Učitelia v prieskume zvíťazili bez ohľadu na to, či ich hodnotili ženy, muži, mladí, prípadne starší ľudia. Dôverujú im respondenti bez ohľadu na stupeň vzdelania, nezáleží ani na tom, čí sú z dediny alebo mesta.

Napriek dôležitosti ich povolania a vysokej spoločenskej hodnote, pedagógom stále chýba dostatočné docenenie, ako aj vhodné podmienky, ktoré by im uľahčili náročnú prácu. Učebné materiály si často krát musia vyrábať „na kolene“. Mnohí z nich ukrajujú z vlastných prostriedkov a voľného času, aby poskytli žiakom kvalitnejšie informácie.

Poštová banka sa preto rozhodla podporiť učiteľov, školy, ale aj žiakov, aby mohli pokračovať vo svojej práci a vychovať z našich detí kvalifikovaných a rozhľadených ľudí. Prostredníctvom grantu Nápad pre školy prerozdelí medzi víťazné projekty, zamerané na nové formy vyučovania finančnej gramotnosti, dohromady 50 000 eur.

„Je nesmierne dôležité, aby sa deti naučili narábať s peniazmi, osvojili si základné pojmy a pravidlá sveta financií. Škola má deti naučiť aj praktickému zmýšľaniu, nielen mechanickému rátaniu čísel. Aj o tom je finančná gramotnosť,“  vysvetľuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Sme na tom stále zle
Na potrebu vzdelávania v tejto oblasti ukazuje aj úroveň našej finančnej gramotnosti. Prieskum Poštovej banky potvrdil, že Slováci majú v tejto oblasti omnoho väčšie medzery ako si myslia. „Až 80 percent Slovákov si verí, že rozumie financiám, no v krátkom teste finančnej gramotnosti pohoreli. Najväčšie problémy im robia znalosti v oblasti investičného životného poistenia,“ dodáva L. Žáčková.

Poštová banka chce prispieť k zlepšeniu tejto situácie. Za najlepší projekt finančného vzdelávania získa základná a stredná škola na prvom mieste po 10 000 eur. Z toho príspevok vo výške 5 000 eur môžu víťazi použiť na čokoľvek, podľa vlastného uváženia a aktuálnych potrieb. Druhá polovica odmeny je určená na implementáciu finančnej gramotnosti do praxe.

Ocenení na druhom mieste získajú po 4 000 eur, na treťom po 2 000 eur. Okrem toho, učitelia, ako garanti projektu finančného vzdelávania, dostanú podľa umiestnenia 1 000, 800 a 600 eur.

Skrátka neprídu ani žiaci. Tí dostanú príspevok na školský výlet resp. na vzdelávanie mimo lavice v hodnote 900, 700 a 500 eur. O týchto odmenách bude hlasovať odborná porota.

To však nie je všetko. Základné a stredné školy budú môcť zabojovať aj o priazeň širokej verejnosti. Tá rozhodne o TOP projekte, za ktorý jedna základná a jedna stredná škola získa 3 500 eur. Grant Nápad pre školy štartuje 15.10.2018. Školy sa dozvedia viac na www.napadpreskoly.sk.