Slováci sa nevedia na pohovor pripraviť a zdôvodniť, prečo majú o danú prácu záujem

Viac ako štyri pätiny ľudí zastáva názor, že dnes si nájde prácu len málokto a svoju kariérnu budúcnosť vidia pesimisticky. Ich obavy potvrdzuje aj fakt, že viac ako tretina mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí už vyštudovali strednú alebo vysokú školu, je nezamestnaných. Situácia na trhu práce je napätá, mnohokrát si však napriek vysokému dopytu po pracovných ponukách nemajú firmy na pohovoroch z čoho vyberať. Už dávno za to nemôže len nedostatočná prax a privysoké finančné nároky, vo všeobecnosti robíme na pohovoroch veľa zbytočných chýb a nevieme sa odprezentovať.

Posledné roky Slováci nepovažujú za ideálne na hľadanie si práce. Potvrdil to i v lete verejnený prieskum amerického inštitútu Gallup. Ten sa pýtal ľudí po celom svete na to, či je podľa nich vhodný čas na nájdenie si práce. Až 84 % Slovákov si myslí, že nájsť si prácu je v súčasnosti mimoriadne ťažké. Paradoxne však aj v tejto dobe, kedy na trhu práce dopyt prevyšuje ponuku aj niekoľkonásobne, majú spoločnosti často problém obsadiť niektoré pracovné pozície. Na jednej strane za to môže chýbajúca odborná pracovná sila v špecifických oblastiach a priemysle, na druhej strane si za to môžeme doslova sami. „Už sa nám nejedenkrát stalo, že sme danú pracovnú pozíciu nemohli dlhší čas obsadiť, nakoľko uchádzači nespĺňali podmienky alebo finančne preceňovali svoje pracovné zaradenie. No stalo sa i to, že uchádzač, ktorý bol na prvý pohľad ideálnym kandidátom, si zmaril svoje šance práve neprofesionálnym prezentovaním sa na pracovnom pohovore", hovorí Jana Ambrová, riaditeľka divízie ľudských zdrojov Poštovej banky.

Najčastejšie chyby uchádzačov o zamestnanie

Nedostatočná prax či priveľké očakávania nie sú zďaleka jedinými nedostatkami uchádzačov. Tí si často nezistia komplexné informácie o potenciálnom zamestnávateľovi. Prečítajú si len najzákladnejšie údaje, no pritom každá informácia navyše môže na pohovore zavážiť. „Počas pohovoru sú mnohí uchádzači pasívni, jednostranní a preukazujú veľmi malú úroveň sebareflexie. Neprejavujú dostatočný záujem o danú pracovnú ponuku a nevedia sa odprezentovať," dodáva Jana Ambrová.

V mori pláva veľa rýb, musíte vyniknúť a byť pripravení

Ako teda uspieť? Nebojte sa uviesť v životopise pri každej pracovnej pozícii svoje úspechy, výsledky na ktoré ste hrdí, ocenenia ktoré ste získali a ciele ktoré ste dosiahli. Práve to o vás prezradí veľa a odlíši vás od ostatných. Na pohovoroch buďte pripravení vysvetľovať a argumentovať informácie, ktoré recruiterovi poskytnete. Pomenujte vašu konkrétnu rolu a vklad do vašich predchádzajúcich pracovných úloh. „Oceníme aj to, ak vedia uchádzači jednoznačne pomenovať, v čom sú dobrí, ale aj to, v čom majú medzery a kde vidia priestor na zlepšenie. Nemali by ich zaskočiť ani tradičné otázky typu: Prečo vás zaujala práve táto pozícia? Prečo chcete zmeniť prácu? Čo na vás oceňovali nadriadení a kolegovia v minulosti? Alebo ako si predstavujete svoje finančné ohodnotenie," radí Jana Ambrová. Veľmi dôležitá je i prirodzenosť, uchádzačom, ktorí majú odpovede doslovne nacvičené naspamäť, sa šance znižujú. Nevedia totiž reagovať na nečakané otázky.

Tlacove Spravy 2012 Images Prieskum

Absolventi - budúcnosť národa alebo slovenská Achillova päta?

Podľa Štatistického úradu EÚ je bez práce vyše tretina mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí už vyštudovali. „O svoju budúcnosť sa obáva až 6 z 10 slovenských absolventov. Obávajú sa privysokých nárokov kladených na pracovné pozície a v priemere si plánujú rezervovať na nájdene práce približne 5 mesiacov a zaslať svojim potenciálnym zamestnávateľom až okolo 30 životopisov," dodáva Eva Sadovská, analytička Poštovej banky.

Absolventov netrápi len nedostatočná prax, mnohí vôbec nevedia, čo majú čakať od pohovorov a chodia na ne nepripravení. „Najväčším problémom mladých je, že nevedia vyjadriť dôvod svojej motivácie pracovať u daného zamestnávateľa a na konkrétnej pozícii, o ktorú sa uchádzajú. Nemali by podceňovať ani zasielaný životopis. Nakoľko nemajú ešte veľa pracovných skúseností, úvod by mal patriť krátkej charakteristike seba a svojich očakávaní. Treba si uvedomiť, že v prvých rokoch zamestnania budú tými, ktorí sa učia, zbierajú skúsenosti a podnety, zamestnávateľ do nich investuje, a preto by to mali zohľadniť aj v ich očakávaniach na výšku mzdy ," dodáva Jana Ambrová.

5 vecí, na ktoré pri hľadaní zamestnanca nezabudnite:

  1. Životopis vás reprezentuje a preto v ňom neklamte, nebuďte priveľmi struční a svoje pracovné skúsenosti  konkrétne rozpíšte. Nebojte sa pochváliť svojimi úspechmi.
  2. Buďte pripravení už pred samotným stretnutím. Telefonát od potenciálneho zamestnávateľa vás môže zastihnúť kdekoľvek, buďte preto pripravení. Aj to, s akými slovami a tónom zdvihnete telefón, vás reprezentuje .
  3. Príďte na pohovor oblečení v súlade s typom pracoviska a pracovnej pozície, na ktorú sa hlásite Na pohovore reagujte aktívne, buďte pripravení vysvetľovať a prípadne aj zargumentovať informácie, ktoré recruiterovi  poskytnete, nebojte sa pýtať na to, čo vás na ponuke pracovnej pozícii zaujíma.
  4. Jednoznačne pomenujte v čom ste dobrí, čo vám ide, ale aj to, v čom ste možno slabší a čo ste ochotní urobiť preto, aby ste sa v tejto konkrétnej oblasti dostali na očakávanú úroveň . Určite by vás nemali zaskočiť tradičné otázky typu: prečo vás zaujala práve táto pozícia? Prečo chcete zmeniť prácu? Čo na vás oceňovali nadriadení/kolegovia v minulosti? Ako si predstavujete svoje finančné ohodnotenie vzhľadom na pracovnú pozíciu a náplň?
  5. „Neočierňujte" svojho predchádzajúceho zamestnávateľa, ani v prípade, že ste sa nerozišli „v dobrom". Stručne, vecne a bez emócii popíšte situáciu, ktorá nastala a nechajte na recruitera, aby si spravil názor. Ovplyvňovaním recruitera k vášmu pohľadu na vec si väčšinou môžete iba poškodiť.