Slovensko je krajinou mikropodnikateľov

Podnikania chtivých Slovákov z roka na rok pribúda. Podľa údajov Štatistického úradu SR bol v roku 2016 zaznamenaný takmer 5-percentný medziročný nárast počtu aktívnych malých a stredných podnikateľov. Oproti roku 2015 ich pribudlo viac ako 26 tisíc. Ak patríte medzi nich, Poštová banka podporí aj vaše podnikateľské aktivity.

Podľa údajov o malom a strednom podnikaní za rok 2016, ktoré spracovala  Slovak Business Agency, malé a stredné podniky na Slovensku tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov. V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako polovicou na tvorbe pridanej hodnoty. 97 % z nich  pritom tvoria mikropodniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov, čím sa Slovensko v roku 2014 zaradilo medzi krajiny s najvyšším podielom mikropodnikov na celkovom počte nefinančných podnikov v Európe. Po Francúzsku nám patrilo hneď druhé miesto.

Malí podnikatelia sa realizujú najmä v odvetviach ako obchodné služby, obchod, stavebníctvo a priemysel. Dominujú medzi nimi muži. Slovensko sa v porovnaní s ostatnými krajinami dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemernou podnikateľskou aktivitou žien. Medziročný rast ich zastúpenia sa však podľa údajov Eurostatu potvrdil aj na Slovensku. V roku 2016 dosiahol podiel žien na celkovom počte podnikateľov u nás 30,6 %, čo predstavuje o 1,7 p. b. menej ako v celej EÚ. 

 „Z celkového počtu FO podnikateľov (346 991) ich najviac pôsobí v Žilinskom kraji (53 771), nasleduje Bratislavský kraj (51 436), Prešovský (50 362), Nitriansky (45 141) a najmenej podnikateľov eviduje Trnavský kraj (36 968),“ upresňuje analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Najvyšší podiel, viac ako jednu štvrtinu z nich, tvorí veková kategória 40 až 49-ročných.

Podľa údajov Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) približne 19 z 20 mladých podnikateľov rozbieha svoj vlastný biznis s kapitálom menším ako 15 000 eur. Prevažná časť opýtaných však štartovala so sumou do 5 000 eur. Takmer dve tretiny z nich začínali s vlastnými úsporami, pätina si požičala od svojich známych. „Potenciálni podnikatelia uvádzajú ako prekážku v podnikaní najčastejšie práve nedostatok finančných zdrojov,“ uvádza Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Z našich zistení však vyplýva, že mladého človeka s podnikateľským duchom ani to neodradí. Len 3 z 10 mladých podnikateľov totiž mali taký objem štartovacieho kapitálu, aký potrebovali,“ dodáva Ján Solík.

Viac peňazí na svoje podnikanie, jeho naštartovanie, či posilnenie investičných aktivít získate v Poštovej banke. „Malým podnikateľom ponúkame úver s výhodnou úrokovou sadzbou len 7,5 % p. a., ktorý môžu použiť na rozšírenie alebo zmodernizovanie svojej výroby, prevádzky, či dokonca na preklenutie náročnejšieho obdobia po zaplatení dane z príjmu,“ dodáva hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Viac informácií o úvere pre malých podnikateľov nájdete v každej pobočke a na stránke www.postovabanka.sk/podnikatelia