Bratislava, 16. decembra 2022 – Verejnosť si vybrala TOP projekt 7. ročníka grantového programu Poštovej banky – Nápad pre 3 generácie. Ide o obnovu hradu Biely Kameň. Ľudia mohli v internetovom hlasovaní odovzdať svoj hlas jednému z 22 finálových projektov, ktorých podstatou je prepájať generácie a zároveň prispievať k zlepšovaniu komunitného života v regiónoch Slovenska. Takmer 20 % všetkých hlasov získala práve aktivita OZ Castrum Sancti Georgii, ktorá sa už 2 roky venuje obnove hradu. Vďaka silnej podpore si tak projekt prilepší o ďalších 1000 eur k sume, ktorá mu v rámci grantového programu už bola priznaná.  

Najväčšiu podporu získal projekt obnovy hradu Biely Kameň

22 finálových projektov tohtoročného grantového programu Poštovej banky bolo súčasťou hlasovania verejnosti o TOP projekt. Najväčšiu podporu získal projekt zameraný na zapojenie troch generácií do obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň. „OZ Castrum Sancti Georgii gratulujeme k získaniu grantu aj k oceneniu verejnosti TOP projekt. Je to komplexný projekt s veľkým potenciálom na dlhodobý rozvoj, čo je pre komunitu veľmi dôležité. Dokáže osloviť širokú verejnosť nielen všetkých vekových kategórií, ale aj zamerania – od odborníkov v rámci archeológie až po laikov a nadšencov. A navyše, v regióne otvára dvere aj iným zaujímavým projektom a môže podporiť turizmus v tejto oblasti,“ hovorí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky.

 

Tento rok o grant zažiadalo rekordných 502 projektov, preto sa Poštová banka rozhodla navýšiť celkovú sumu pre víťazné projekty o 10-tisíc eur a prerozdelila tak v grante Nápad pre 3 generácie dokopy 40-tisíc eur.

Záchrana kultúrneho dedičstva

Sumou 3 000 eur tento rok podporí grant obnovu chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň. „Veľmi sa tešíme podpore zo strany Poštovej banky a takisto aj získanej prémii vo výške 1 000 eur. Výhra v rámci hlasovania dokazuje, že máme podporu širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o takéto aktivity a chápe ich význam. Pre nás to nie je len o peniazoch, ale aj o statuse, ktorý si tento projekt získal v očiach verejnosti. Sme za to vďační, pretože ide o verejnoprospešný, dlhodobý dobrovoľnícky projekt, ktorý má význam,“ povedala štatutárka OZ Castrum Sancti Georgii RNDr. Monika Winczerová, MPhil.

Tento projekt sa stal miestom, kde sa už 2 roky pravidelne stretávajú na brigádach dobrovoľníci všetkých vekových kategórií v rozpätí od 15 do 67 rokov. Všetci bez rozdielu veku a spoločenského postavenia majú jeden spoločný cieľ: zachrániť stredoveký gotický hrad pred rozpadom a zánikom. Cieľom projektu je pod vedením skúsených odborníkov zrealizovať praktické kurzy pre dobrovoľníkov. Ich úlohou je, aby sa mladá generácia účastníkov kurzov naučila triediť kamene podľa tvaru a funkcie, zarábať vápennú maltu, škárovať, ošetrovať zvetrané hradné murivo, osievať suť a vyhľadávať historicky zaujímavé nálezy pod dohľadom archeológa. Stredná a staršia generácia – koučovia budú odovzdávať zručnosti a poznatky, predvádzať ukážky, viesť účastníkov k systematickej práci na záchrane pamiatky. Tým sa zatraktívnia doterajšie 3-generačné dobrovoľnícke brigády a OZ priláka viac mladých ľudí. Cieľom je naučiť ich vážiť si kultúrne dedičstvo zapojením sa do obnovy národnej kultúrnej pamiatky spolu s dobrovoľníkmi strednej a staršej generácie.

Projekty zapoja deti i seniorov naprieč Slovenskom

Grantový program Nápad pre 3 generácie už siedmy rok oceňuje najkvalitnejšie nápady ako zlepšovať kvalitu života, životného prostredia, udržiavať tradície a zvyky v regiónoch a rozvíjať medzigeneračnú spoluprácu aj v menších mestách a obciach. Tým sa mnohokrát nevenuje taká pozornosť, pritom prax ukazuje, že aj menšie komunitné projekty majú veľký význam nielen pre zlepšenie nejakej konkrétnej oblasti, ale tiež často pomôžu ľuďom v núdzi alebo dokážu budovať medziľudské vzťahy. 

 

„Každý projekt, ktorý tento rok prostredníctvom grantu podporíme, sa sústredí na rozvoj komunity. Majú skutočne pestré zameranie vrátane obnovy kultúrnych pamiatok a letných kín, zapojenie starších generácií do školských projektov, ekologické nápady, zachovávanie kultúrnych, folklórnych a remeselníckych tradícií v regiónoch, ale aj menšie projekty, ktoré sa sústredia napríklad na komunity v seniorských zariadeniach,“ približuje M. Burdanová. Grant od Poštovej banky získava napríklad OZ Cyklokoalícia so svojím nápadom, ktorý „netradičným spôsobom vracia seniorom vietor do vlasov a úsmev do tvárí na cyklovychádzkach v špeciálnych rikšiach“, Gymnázium Ivana Kraska zase plánuje zorganizovať Detskú univerzitu, prostredníctvom ktorej sa do školských lavíc vrátia rodičia a starí rodičia, aby predstavili svoju profesiu a inšpirovali mladú generáciu svojím príbehom a tradičné mlynárske remeslo chce sprístupniť pre všetky generácie Mlyn Špačince, ktorý dokázala uchovať už piata generácia mlynárskej rodiny. Všetky grantom podporené projekty sú k nahliadnutiu na internetovej stránke Nápad pre 3 generácie.

Poštová banka pomáha už sedem rokov

Poštová banka za uplynulých sedem rokov existencie grantového programu Nápad pre 3 generácie ocenila celkovo už 129 projektov v celkovej sume 210-tisíc eur. Vďaka finančným príspevkom tak po celom Slovensku pribúdajú originálne a zmysluplné projekty skvalitňujúce komunitný život a prepájajúce mladšie generácie so staršími.