Výbava prváka stojí do 150 eur. Celý rok vyjde rodičov do 450 eur

O pár týždňov sa začína škola, ktorá bude veľkou životnou zmenou najmä pre prváčikov a ich rodičov. Tí už pomaly rátajú, koľko ich tento míľnik bude stáť. Dvaja z piatich opýtaných, ktorí si tým prešli už vlani odhadli, že len poplatky škole v podobe príspevku do triedneho fondu, ZRPŠ a ďalších vnímaných tiež ako „školné“ zaplatili od 15 do 100 eur. Na školské potreby by si rodičia mali vyčleniť 100 až 150 eur. Ak k tomu pripočítame náklady na družinu, výlety, krúžky a cestovné, priemerné ročné výdavky na prváka sa šplhajú k sume 450 eur.

Výška poplatkov, ktoré škola požaduje sa líši aj v závislosti od krajov. Rodičia na východnom Slovensku platia o niečo menej, tretina z nich sa zmestí do 15 eur. Z prieskumu spoločnosti 2muse, realizovanom na vzorke 540 respondentov ďalej vyplynulo, že väčšina Stredoslovákov je zaťažená poplatkami vo výške do 50 eur, na západe sa podľa odhadov opýtaných šplhajú až do výšky 100 eur.

Významnou položkou v zozname nákladov na prváka, ktoré pocítite už v týchto dňoch sú školské potreby. Skoro polovica rodičov ich kupuje v dostatočnom predstihu, ešte počas prázdnin. Tí, ktorí si túto povinnosť nechajú predsa len na poslednú chvíľu sa určite nemusia obávať prázdnych regálov. Väčšina rodičov sa na základe minuloročných skúseností zhodla na tom, že naše obchody sú výborne zásobené a s výberom školských pomôcok u nás nie je problém ani v najfrekventovanejšom období.

Keď si tieto nákupy rozmeníme na drobné, prídeme na to, že nástup dieťaťa do školy je poriadnou skúškou rodinného rozpočtu. Nehovoriac o tom, keď je v rodine viac školopovinných detí. Štyria z desiatich rodičov investujú len do školskej tašky od 50 do 100 eur. Prevažná väčšina opýtaných utratí za zošity do 20 eur, podobnú sumu investujú aj do peračníka a ďalšiu dvadsaťeurovú bankovku vytiahnu pri úhrade písacích potrieb. „Školské potreby pre jedno dieťa tak spolu s prezuvkami stoja od 50 do 150 eur, pričom skoro tretina opýtaných je presvedčená o tom, že sa výdavky na školské potreby v porovnaní s minulým rokom zvýšili. Aj z tohto dôvodu je jedným  z benefitov pre zamestnancov Poštovej banky vrecúško pre prváka, ktoré obsahuje všetky základné školské pomôcky. Takto by sme radi podporili našich rodičov a pomohli im s nákladnejším štartom školského roka,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Tu sa však peňaženka ešte ani zďaleka nezatvorí. Najvyššou položkou spojenou so školským rokom sú obedy, ročne nás stoja 150 – 300 eur. Menej platí iba tretina rodičov. Plnými školskými jedálňami vynikajú najmä na strednom Slovensku, navštevuje ich skoro 94 % deti. Tie však musia nie len jesť, ale aj niekde prečkať čas medzi koncom vyučovania a okamihom, keď si ich po práci vyzdvihneme. „Touto medzistanicou býva najčastejšie školská družina, ktorá tiež nie je zadarmo. Treba si na ňu vyčleniť približne 100 eur ročne. Najviac je využívaná na západnom Slovensku (81,9%),“ dopĺňa L. ŽáčkováAk si bez nej poradíte a vaše deti budú tráviť poobedňajší čas na školských krúžkoch, bokom si odložte ďalšie peniaze. Veľká väčšina prvákov navštevuje v priemere dva krúžky, najmä športové, výtvarnú a tanečnú. Viac ako tretina rodičov do nich ročne investuje od 100 do 200 eur. Tieto aktivity sú mierne drahšie na západnom Slovensku.

Pri zostavovaní rozpočtu na prváka by ste nemali zabudnúť na školské výlety. O zážitky získane v rámci školského vyučovania sa im síce postarajú pedagógovia, ale hradíte ich z vlastného vrecka Vlani sa tomu nevyhlo viac ako 92 % opýtaných, pričom polovicu z nich tieto výlety stáli do 20 eur ročne. Takmer polovica rodičov sa vďaka blízkosti školy vyhne aspoň cestovným nákladom. Deti chodia do školy peši alebo ich do nej vozia rodičia. MHD alebo prímestskú dopravu využíva desatina prváčikov. Čo sa týka výdavkov na najmenších školákov, medzi regiónmi nie sú výrazné rozdiely, ale za jednotlivé položky platia mierne viac na západe, hlavne v Bratislavskom kraji.

Finančne náročný začiatok školského roka vám pomôže preklenúť POVOLENÉ PREČERPANIE až do výšky 300 eur na UŽITOČNOM ÚČTE v Poštovej banke, ktoré môžete využívať úplne zadarmo. „Túto bezúročnú finančnú pomoc získajú aktívni klienti, ktorí na svojom účte mesačne uskutočnia transakcie minimálne vo výške 200 eur. Peniaze na školské pomôcky a nemalé poplatky spojené so začiatkom školského roka tak budete mať kedykoľvek po ruke bez toho, aby ste ich preplatili na úrokoch. Jednoducho, banke vrátite len toľko, koľko ste si požičali,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Možnosť využívať povolené prečerpanie podlieha schváleniu banky na základe doterajšej platobnej disciplíny klienta a jeho príjmu.